In tijden waarin veel veranderingen in het onderwijs worden doorgevoerd, is de studenttevredenheid over de opleiding hoog en groeit licht. 60,0% van de studenten aan hogescholen is tevreden over de inhoud van de opleiding (t.o.v. 58,3% in 2015). Van studenten aan de universiteit is zelfs 72,4% tevreden over de inhoud van de opleiding (t.o.v. 71,9% in 2015). Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die Studiekeuze123 vandaag openbaar maakt.

In de enquête geven studenten hun mening over tal van onderwerpen waaronder de inhoud van de studie[1]. Dit jaar werden ruim 700.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE 2016 in te vullen. De respons was hoger dan ooit, 42,9% deed mee.

Minister Bussemaker: "Ik ben blij met deze stijgende lijn van de studenttevredenheid. Het is een groot compliment aan alle docenten, decanen en bestuurders die dag in dag uit hard werken om het hoger onderwijs zo goed en interessant mogelijk te maken. Want dat is het belangrijkste, goed en uitdagend hoger onderwijs dat studenten motiveert om het beste uit zichzelf te halen."

Opvallende resultaten:

De tevredenheid onder de studenten die in het sociaal leenstelsel vallen
Sinds het studiejaar 2015-2016 hebben nieuwe eerstejaars studenten te maken met het sociaal leenstelsel. “Dit lijkt geen impact te hebben gehad op de tevredenheid van eerstejaars over de opleiding. Zij zijn al jaren positief over het onderwijs en dat is het afgelopen jaar niet anders geworden”, aldus Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur Studiekeuze123. Binnen hogescholen is 80,3% van de eerstejaars studenten tevreden over de opleiding in het algemeen. In 2015 was dit 77,7%. Bij universiteiten is het verschil met vorig jaar nog kleiner: in 2016 is maar liefst 84,9% van de eerstejaars tevreden ten opzichte van 84,3% in 2015. De inhoud van de opleiding wordt door eerstejaars in 2016 beoordeeld met een 3,69 voor het hbo en met een 3,82 voor het wo. (Op basis van een 5-puntsschaal waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.)

Voldoet de opleiding aan de verwachting?
Uit de NSE blijkt dat de tevredenheid van eerstejaars hbo-studenten over de aansluiting van de opleiding met het beeld dat ze van tevoren hadden van de studie licht is gestegen ten opzichte van vorig jaar: in 2016 is 68,9% hierover tevreden t.o.v. 67,3% in 2015. Binnen de universiteiten zijn eerstejaars studenten eveneens positief, maar is een lichte daling zichtbaar: 74,3% is tevreden over dit onderwerp in 2016 t.o.v. 74,6% in 2015.

De lichte daling in het wo en de kleine stijging in het hbo gelden ook voor de tevredenheid over de mate waarin de opleiding aansluit op de vooropleiding. 52,4% van de eerstejaars hbo-studenten is hierover te spreken (2015: 51,5%) ten opzichte van 64,4% van de eerstejaars wo-studenten (2015: 65,6%).

Stages tijdens de opleiding
De kansen op de arbeidsmarkt worden steeds belangrijker geacht bij het kiezen van een opleiding. Het opdoen van werkervaring tijdens de opleiding in de vorm van een stage kan daarbij een goede eerste stap zijn. Opvallend is dat 74,7% van alle studenten tevreden is over wat er tijdens een stage wordt geleerd, de begeleiding vanuit de stageplek en de mate waarop de stage aansluit bij de rest van het onderwijs. Maar over de kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding en de manier waarop zij voorbereid worden zijn zij veel kritischer: slechts 34,6% van alle studenten is hierover te spreken.

Instellingen grijpen oordelen aan voor verbeteringen
Uit de NSE komen diverse verbeterpunten die de instellingen kunnen aangrijpen om de kwaliteit van het onderwijs aan te scherpen. Zo zijn hbo-studenten vooral ontevreden over het tijdig bekendmaken van (wijzigingen in) de studieroosters. Wo-studenten zijn, naast stagebegeleiding, vooral kritisch over de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact dat ze hebben met de beroepspraktijk. Maar instellingen zitten niet stil. Sinds 2013 is de tevredenheid van studenten over de manier waarop instellingen resultaten uit evaluaties (zoals de NSE) gebruiken sterk gegroeid (39% is hierover tevreden in 2016 t.o.v. 31,8% in 2013). Ook wordt er steeds beter op klachten gereageerd volgens de studenten: 43,1% is hierover tevreden in 2016 t.o.v. 35,4% in 2013. Het percentage studenten dat over deze thema’s ontevreden is, is sinds 2013 gedaald met respectievelijk 3,60 procentpunt en 4,46 procentpunt.

VorigeMeer dan 50% van de onderwijs vacatures te vinden in de Randstad
VolgendeEr is meer nodig om voorbij de smalle kijk op onderwijskwaliteit te komen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter