Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

CNV: Groot alarm om uittocht leraren

CNV: Groot alarm om uittocht leraren

De overheid moet geld op tafel leggen om duizenden jonge leerkrachten direct aan een baan in het basisonderwijs te helpen. Dat stelt CNV Onderwijs, die groot alarm slaat omdat er sprake is van een dramatische leegloop. Vanaf 2014 verdwijnen opnieuw duizenden banen als gevolg van bezuinigingen, vergrijzing en toename van krimpgebieden. „De uitstroom van docenten is ongekend fors. Daarom vragen wij de overheid om geld uit te trekken voor zogeheten bovenformatief aannamebeleid. Dat plan behelst om toch jonge leerkrachten te benoemen, ondanks het feit dat scholen geen geld meer hebben. Op die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen. De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer. Tijdens een Rondetafelbijeenkomst afgelopen 4 december uitten Tweede Kamerleden, deskundigen, hoogleraren en docenten uit po, vo, mbo, hbo en wo stevige kritiek op de rekentoets. Het ministerie van OCW en het College......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat geen verplicht digitaal vak aan de onderbouw van havo en vwo invoeren. Wel pleit hij voor een bredere hervorming van het middelbare onderwijs. Dat laat Dekker weten in een brief (pdf) naar de Kamer. Met voorgenomen hervormingen moet het middelbare onderwijs beter ingericht zijn op de digitale wereld. Concrete beloftes doet Dekker echter nog niet. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaf in april een advies uit om het Nederlands voortgezet onderwijs beter in te richten op de digitale wereld. Informatica...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Digitaal

Eerste schoolexamen op iPad bij De Waerdenborch in Holten

Eerste schoolexamen op iPad bij De Waerdenborch in Holten

Een groep leerlingen van De Waerdenborch in Holten maakte dinsdag voor het eerst een schoolexamen op een iPad. De scholengemeenschap claimt daarmee een van de eerste scholen in Nederland te zijn die dat doen. De VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, bevestigt dat De Waerdenborch een van de voorlopers is op dit vlak. Voor de leerlingen die het schoolexamen maatschappijleer maakten, was het hoe dan ook een primeur. Terwijl leeftijdsgenoten in aanpalende lokalen een wiskundetoets met pen en papier maakten, waren zij met de tablet in de weer. Digitale eindexamens zijn in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Cito ziet de risico’s van toetsen

Cito ziet de risico’s van toetsen

Toetsontwikkelaar Cito ziet de risico’s van de toenemende aandacht voor toetsresultaten. Dat bleek tijdens een briefing die Cito vanochtend gaf aan de Kamercommissie OCW. De toetsontwikkelaar nuanceerde de mogelijkheden van de toets. De bijeenkomst was bedoeld om Kamerleden bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toetsen op leerling-, school- en systeemniveau. Hoe gaat dat toetsen eigenlijk? Wat zijn de doelen? Hoe zitten toetsen in elkaar? Dergelijke vragen leefden bij de Kamerleden. De briefing was een vervolg op het overleg dat de Kamer eerder had over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: BestuurEnRaad