Studie betalen per studiepunt

Het moet voor studenten aan sommige hogescholen en universiteiten mogelijk worden om per studiepunt te betalen. Dat staat in een voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te experimenteren met flexstuderen in het voltijdsonderwijs. De ministerraad heeft met het experiment ingestemd.

Het experiment maakt het voor deelnemende instellingen mogelijk om af te wijken van de regel dat studenten altijd voor een volledig studiejaar collegegeld betalen. Studenten die naast hun studie andere activiteiten (voor bijvoorbeeld de medezeggenschap) ondernemen of zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als mantelzorger of ouder niet volledig op hun studie kunnen richten, betalen in het experiment per studiepunt.

Door studenten alleen te laten betalen voor het onderwijs dat ze willen volgen, komt de keuzevrijheid en de ontplooiing van de student meer centraal te staan. Door de regie meer bij studenten te leggen, krijgen zij de ruimte hun studie in te richten op een manier die past bij hun eigen omstandigheden. Dat stimuleert studenten om voor langere termijn te plannen en het beste uit zichzelf te halen.

De minister wil met het experiment onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, tot meer tevredenheid van de student, tot meer ontplooiingsmogelijkheden, en tot minder uitval. Met het experiment, dat op enkele hogescholen en universiteiten zal beginnen, wordt tegemoet gekomen aan de wens van studenten om flexibeler te kunnen studeren en wordt uitvoering gegeven aan een motie van PvdA en VVD.

Het voorstel wordt eerst voorgehangen in Tweede en Eerste Kamer en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

VorigeZwangerschaps- en kraamverlof in het onderwijs
VolgendeStudenten profiteren van oplopende zorgtoeslag in 2017
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter