Zwangerschaps- en kraamverlof in het onderwijs

Een veelbesproken onderwerp de afgelopen periode is het zwangerschaps- en kraamverlof voor nieuwe ouders. Maar hoe zit dat nou in het onderwijs? Welke rechten hebben docenten die binnenkort bevallen of docenten van wie de partner op het punt staan te bevallen?

Recht op zwangerschapsverlof
Als zwangere vrouw heb je recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Dit verlof kan flexibel worden opgenomen, maar dient tenminste vier weken voor de bevallingsdatum van start te gaan. Dat houdt in dat je na de bevalling nog eens twaalf weken recht hebt op zwangerschapsverlof. Mocht de bevalling in de zomervakantie plaatsvinden? Dan hebben de nieuwe ouders recht op compensatie. Mannen hebben geen recht op zwangerschapsverlof, zij raken immers niet zwanger. Een man heeft in principe na de bevalling alleen recht op twee dagen kraamverlof ter ondersteuning van de kraamzorg. Deze kan daarnaast nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen waarmee het totaal aan vrije dagen op vijf uitkomt. Het ouderschapsverlof in de huidige vorm hoeft door de werkgever niet vergoedt te worden. Dat is de reden waarom dit verlof momenteel een stuk minder gebruikt wordt.

Recht op kraamverlof
Er ontstaat enige verwarring over de duur van het kraamverlof. Hoewel verschillende bronnen melden dat het kraamverlof vijf dagen duurt, is dit in werkelijkheid maar twee dagen. De overige drie dagen worden aangemerkt als ouderschapsverlof. Het verschil is dat de werkgever de eerste twee dagen kraamverlof dient door te betalen. Het ouderschapsverlof hoeft door de werkgever niet doorbetaald te worden. Toch is het in het onderwijs vrij normaal dat de werkgever ook het ouderschapsverlof doorbetaald. Met een nieuw wetsvoorstel wil minister Asscher alle werkgevers die dit nog niet doen hiertoe gaan verplichten. Het huidige kraamverlof van twee dagen wordt als te kort gezien door veel nieuwe ouders. Een kraamzorgorganisatie stuurt namelijk alleen de eerste week hulp voor een beperkt aantal uren per dag. Zeker bij een zware bevalling is hulp van de partner gewenst in deze periode. Om deze reden is het nieuwe wetsvoorstel ingediend.

Nieuw wetsvoorstel
In het nieuwe wetsvoorstel wordt geregeld dat ook de partner van degene die is bevallen recht heeft op vijf dagen betaald verlof waar dit er eerder nog twee waren. Het kraamverlof wordt dan door de werkgever aangevraagd bij het UWV. Verwacht wordt dat deze regeling per 1 januari 2019 van kracht kan gaan.

VorigeSchoolboeken kopen met korting
VolgendeStudie betalen per studiepunt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter