Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijstoptalentprijs 2014 van start

Onderwijstoptalentprijs 2014 van start

De jaarlijkse OnderwijsTopTalentPrijs gaat weer van start. Alle lerarenopleidingen ontvangen de informatiefolder met een uitnodiging om mee te doen. Elke pabo mag één student afvaardigen. Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs kunnen maximaal drie personen kandideren, uit verschillende vakgroepen. De OnderwijsTopTalentPrijs wordt uitgereikt in oktober, tijdens de Nationale Onderwijsweek. Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer bij het uitreiken van de diploma's, als duizenden enthousiaste jonge docenten de opleiding verlaten en in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijstoptalentprijs

Geen gelijke kansen voor leerlingen op middelbare scholen

Geen gelijke kansen voor leerlingen op middelbare scholen

Veel directeuren, teamleiders en docenten van middelbare scholen (vmbo, havo, vwo) vinden dat leerlingen geen gelijke kansen hebben in het middelbaar onderwijs. Bijna driekwart (72%) ziet in hun directe omgeving dat de talenten van leerlingen uit zwakkere sociale milieus vaak onbenut blijven. En een substantiële groep directeuren, teamleiders en docenten (44%) ziet dat in hun directe omgeving de tweedeling tussen enerzijds scholen met vooral kinderen van laagopgeleide ouders en anderzijds middelbare scholen met vooral leerlingen uit de middenklassen en hoger, groter wordt. Dit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO

Amstelveense docent verkozen tot beste leraar Nederlands

Amstelveense docent verkozen tot beste leraar Nederlands

Martijn Koek (44) uit Amstelveen is gekozen tot beste leraar Nederlands van Nederland. De verkiezing werd georganiseerd door het KRO-radioprogramma De Taalstaat (Radio 1) van Frits Spits. Koek kreeg de trofee en oorkonde zaterdagochtend overhandigd door minister Jet Bussemaker van OCW De vakjury nomineerde drie leraren en Martijn Koek kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van het publiek. Martijn Koek is leraar Nederlands aan het Keizer Karel College in Amstelveen en al 18 jaar docent. Hij valt volgens zijn leerlingen op door zijn literatuuronderwijs, waarbij hij gebruikt maakt van zogenaamde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leraar-van-het-jaar

Segregatie op scholen daalt

Segregatie op scholen daalt

Geheel tegen de verwachtingen in is de segregatie in het basisonderwijs de laatste jaren licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, onder de 36 grootste Nederlandse gemeenten, schrijft Trouw. Vooral pilots voor een evenwichtiger verdeling van etniciteit op scholen in 12 gemeenten, hebben hieraan bijgedragen. Toch waarschuwt Forum, dat als niemand ingrijpt, de tweedeling tussen witte en zwarte scholen de komende jaren snel groter wordt. Bij schoolbesturen is weinig aandacht voor de strijd tegen segregatie, gemeenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Segregatie

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van OCW aan de besturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de hogescholen. Nu kan elke havist en mbo’er op niveau 4, ongeacht profiel, vakkenpakket of mbo-opleiding, instromen in de pabo. In het eerste jaar van de studie moet elke student met ‘entreetoetsen’ bewijzen over voldoende basiskennis te beschikken van de onderwerpen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS