Meer dan 100 miljoen voor baanbrekend fundamenteel onderzoek universiteiten

Zes consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal 113,8 miljoen euro om de komende jaren wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s uit te voeren. Minister Van Engelshoven (OCW) stelt deze middelen beschikbaar voor wetenschappelijke consortia die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen met baanbrekend onderzoek.

De gehonoreerde programma’s betreffen onderzoek naar complexe aandoeningen van de hersenen op moleculair en cellulair niveau, het versterken van landbouwgewassen om de uitdagingen van duurzame voedselproductie aan te gaan, een radicale nieuwe benadering van geestesziektes om te komen tot een gezonde samenleving, het meten en verklaren van de effecten van de omgeving op onze gezondheid (het zogenoemde ‘exposoom’), het ontwikkelen van een systeem voor artificiële intelligentie (AI) waarbij de mens centraal staat (hybride intelligentie) en een nieuwe benadering om de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën te onderzoeken.

Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek
Met de financiering kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van OCW de onderzoeksgroepen. Een van de pijlers van het programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. De vorige toekenningen waren in 2017.

Minister van Engelshoven (OCW): “Ik feliciteer de zes onderzoeksgroepen met de toekenning van de zwaartekracht-subsidie, een programma dat bestemd is voor excellente wetenschappers die in teamverband interdisciplinair onderzoek doen. Ik wens hen veel succes bij hun onderzoek dat hopelijk tot doorbraken zal leiden.”

NWO-voorzitter Stan Gielen is zeer tevreden over de mix van jongere en wat meer senior onderzoekers in de onderzoeksgroepen. “In deze ronde is expliciet aandacht geweest voor de bevordering van carrières van mid-level career wetenschappers door te consortia te vragen hiervoor een apart plan in te dienen. Hierdoor zijn de consortia gemiddeld gezien wat jonger van samenstelling dan in voorgaande jaren.” Naast de reeds werkzame onderzoekers stellen de consortia per project gemiddeld 36 nieuwe PhD-studenten, 14,5 post docs en 1,5 tenure trackers aan.

Selectieprocedure
NWO ontving 34 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht. Daarvan werden er 16 uitgenodigd voor een interview en uiteindelijk werden zes consortia geselecteerd. De beoordeling, onderlinge vergelijking en selectie was in handen van externe referenten en een internationale onafhankelijke commissie van wetenschappers met een brede kennis van ontwikkelingen in de wetenschap en ervaring met grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

VorigeKleding voor leraren: waar let je op?
VolgendeEducatief speelgoed: 4 dingen om op te letten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter