Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Seminar: intelligentiemeter 2015: de NIO deze zomer online!

Seminar: intelligentiemeter 2015: de NIO deze zomer online!

Aob Compaz organiseert een gratis seminar, bestemd voor orthopedagogen, zorgcoördinatoren en schoolleiding. Nieuwsbericht: In samenwerking met Boom Testuitgevers en A-Vision organiseert Aob Compaz gratis seminars door heel het land. In de seminars besteden we aandacht aan de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de NIO, het gebruik van de online NIO en verzorgen we praktische demonstraties. Aansluitend kan een keuze gemaakt worden uit drie korte workshops: a. Leerlingprofielkaart van A-Vision b. Dyscalculiescreener en Leermotivatietest......

Lees meer
Gevraagd: student (m/v) met toekomstdroom

Gevraagd: student (m/v) met toekomstdroom

Essaywedstrijd: beschrijf je ideale hoger onderwijs Door: Jet Bussemaker, bron: www.rijksoverheid.nl Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Studievoorschot weten we dat de studiefinanciering per 1 september 2015 zal veranderen. Met de invoering van het studievoorschot komt er structureel veel geld vrij, een bedrag oplopend tot maximaal 1 miljard euro. Sinds september ben ik bezig met een Hoger Onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jet-Bussemaker

Onderzoek BON geeft onjuist beeld van de werkelijkheid

Onderzoek BON geeft onjuist beeld van de werkelijkheid

De stelling van BON (Beter Onderwijs Nederland) dat scholen beknibbelen op docenten is compleet onjuist en gebaseerd op een achterhaalde werkelijkheid. In een onderzoek dat BON eerder presenteerde verbindt zij het aantal docenten dat op vo-scholen in dienst is aan oude bekostigingsregels die 50 jaar geleden zijn bedacht, niet meer van deze tijd zijn en om die reden ook worden aangepast. De VO-raad distantieert zich met kracht van de door BON getrokken conclusies en het geschetste beeld dat scholen niet zouden investeren in (het behoud van) docenten. BON constateert dat volgens de bekostigingssystematiek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad

Dekker legt regels overgang po-vo uit

Dekker legt regels overgang po-vo uit

In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht. In de brief gaat Dekker onder meer in op hoe scholen moeten omgaan met dubbele schooladviezen (havo-vwo) en wanneer zij het schooladvies moeten heroverwegen. De brief is een uitvloeisel van een motie van de PvdA waarin de staatssecretaris werd verzocht duidelijk naar ouders en scholen te communiceren over de nieuwe regels die gemoeid zijn met de overgang po-vo. Sinds dit jaar is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overgang | PO-Raad

Meeste scholen kunnen overstapdossiers overdragen met OSO

Meeste scholen kunnen overstapdossiers overdragen met OSO

De komende maanden worden overstapdossiers van ruim 185.000 basisschoolleerlingen uit groep 8 overgedragen aan het voortgezet onderwijs (VO). De meeste scholen kunnen hiervoor inmiddels de Overstapservice Onderwijs (OSO) gebruiken, want 84 procent van de VO-scholen en 68 procent van de scholen in het primair onderwijs (PO) is nu aangesloten op OSO. Met OSO kunnen leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen veilig digitaal worden overgedragen van de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. OSO vervangt straks het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) en is dan de landelijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet | Overstapdossiers