Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws mei 2018

Acties voor goed en toegankelijk beroepsonderwijs

Acties voor goed en toegankelijk beroepsonderwijs

Met regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren, de extra investering van 100 miljoen euro in het behoud van vmbo techniek, structureel doorlopende leerroutes vmbo en mbo en de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo willen minister Van Engelshoven en minister Slob het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten. De bewindslieden geven in een brief aan de Tweede Kamer aan: “Nu de gevolgen van het afnemende leerlingaantal duidelijk merkbaar worden, staan scholen in het beroepsonderwijs voor de opgave om goed en toegankelijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Politiek

Levensbeschouwelijk onderwijs structureel geregeld

Levensbeschouwelijk onderwijs structureel geregeld

Leerlingen van openbare basisscholen kunnen vanaf januari structureel levensbeschouwelijk onderwijs blijven krijgen. Het gaat dan om lessen godsdienst of humanistische vorming. De ministerraad heeft het daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Elke leerling heeft recht op godsdienstig of humanistisch onderwijs, maar op openbare scholen worden deze lessen niet altijd gegeven. Daarom is er jaarlijks ruim 11 miljoen euro beschikbaar om deze lessen alsnog aan te bieden. Er zijn dan vakdocenten beschikbaar om levensbeschouwelijk onderwijs te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Levensbeschouwing

Meisjes lijden het vaakst aan examenstress

Meisjes lijden het vaakst aan examenstress

Bijna 80 procent van alle eindexamenkandidaten ervaart stress bij de gedachte aan het examen. Bij meisjes leveren de examens beduidend meer stress op dan bij jongens. Zo heeft maar liefst 80 procent van de meisjes regelmatig last van examenstress in vergelijking met 71 procent van de jongens. Dit blijkt uit onderzoek van Dokter Bosman dat is afgenomen onder 1052 jongeren. De examenstress, die wordt veroorzaakt door de hoge eisen die ze aan zichzelf stellen en de druk die ouders opleggen, werkt burn-outs en depressies in de hand. Door eindexamens neemt de druk op scholieren toe. Veel van hen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Examenstress

Jongste sprekers van het land doen mee aan Madurodam Basisschool Debattoernooi 2018

Jongste sprekers van het land doen mee aan Madurodam Basisschool Debattoernooi 2018

250 leerlingen groep 7/8 uit heel Nederland komen op 26 mei in Den Haag in actie Moet het Noordpoolgebied een officieel natuurreservaat worden? Zou ieder Nederlands gezin een vluchteling in huis moeten nemen? Ruim 250 basisschoolleerlingen uit het hele land laten op zaterdag 26 mei hun beste sprekerskunsten zien, op het Madurodam Basisschool Debattoernooi. Het toernooi vindt voor de 12e keer plaats, dit jaar op de middelbare school het Segbroek College. De winnende school mag een jaar lang pronken met de titel ‘Landelijk Basisschool Debatkampioen’. Het toernooi wordt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Debattoernooi

Bedrijven en mbo-instellingen aan de slag met innovatief beroepsonderwijs

Bedrijven en mbo-instellingen aan de slag met innovatief beroepsonderwijs

7 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren krijgen circa 11 miljoen euro. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro. Minister Van Engelshoven is enthousiast over de samenwerkingsverbanden: “Mooi dat bedrijven kiezen om samen met mbo-instellingen te investeren in innovatief beroepsonderwijs in de regio. Samen zorgen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Zorgverzekering vergelijken: maak het persoonlijk

Zorgverzekering vergelijken: maak het persoonlijk

Gaat u uw zorgverzekering vergelijken? De ene zorgbehoefte is de andere niet. Maak het persoonlijk en kijk wat voor u de beste opties zijn! U kunt bij de meeste zorgverzekeringen een aantal onderdelen flexibel kiezen. Hiermee kunt u de verzekering helemaal aanpassen aan uw specifieke (verwachte) zorgbehoefte, en betaalt u nooit te veel. Wanneer u de Zorgvergelijker 2019 gebruikt, wordt u aan de hand van een aantal opties in staat gesteld om een persoonlijke keuze te maken bij het vergelijken.BasisverzekeringWat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering

Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord

Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord

Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het bestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet, terwijl dat wel de afspraak is in het werkdrukakkoord. De AVS vindt dit een zorgelijk hoog aantal. Zo’n 650 schoolleiders hebben begin deze week de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders ingevuld hoe ver ze zijn met de inzet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdrukakkoord | AVS

Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Het wordt makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad ook makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Voorheen moesten voor zo’n gesprek grote excelbestanden worden doorzocht of verschillende jaarverslagen naast elkaar gelegd. Vanaf vandaag is er een website om dit soort informatie makkelijk te kunnen bekijken: www.onderwijsincijfers.nl....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Financien

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven

Mbo-instellingen krijgen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken in het experiment Ruimte voor de regio. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken Het experiment biedt mbo-instellingen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. Dit is nodig aangezien de arbeidsmarkt in een steeds......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

NOS Kort examenspreekuur op Instagram

NOS Kort examenspreekuur op Instagram

Maandag 14 mei beginnen de schriftelijke eindexamens van het voorgezet onderwijs; meer dan 200.000 leerlingen hopen dit jaar te slagen. NOS Kort (het nieuwskanaal op Instagram voor jongeren) organiseert van 9 t/m 25 mei dagelijks examenspreekuren, om eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo te helpen met hun laatste prangende vragen. Docenten beantwoorden via een livestream vragen over de verschillende vakken. Redacteuren Debora Post en Jeroen Gortworst van NOS Kort bezoeken iedere dag een andere school. Er werken verschillende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Examen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord met 170 miljoen euro omhoog voor gemeenten. Scholen krijgen structureel 260 miljoen euro. Daarmee komt de totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen uit op 746 miljoen euro. Dat geld wordt door gemeenten vooral gebruikt voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsachterstand

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Onderzoek Nuffic: Tweetalig onderwijs vooral op vwo-scholen, maar groei is het sterkst op vmbo en havo De Tweede Kamer heeft afgelopen week met ruime meerderheid een motie aangenomen om de lessen uit het tweetalig onderwijs (tto) op middelbare scholen te delen met het hoger onderwijs. Maar hoe ziet dat tweetalig onderwijs in ons land er precies uit? Nuffic bracht dit zogeheten tto-onderwijs in kaart in het rapport ‘Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs’, dat ze vandaag publiceert. Het onderzoek van Nuffic laat zien dat er in het schooljaar 2017-2018 in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek