Mbo-instellingen krijgen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken in het experiment Ruimte voor de regio. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken
Het experiment biedt mbo-instellingen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. Dit is nodig aangezien de arbeidsmarkt in een steeds hoger tempo verandert en de eisen die aan afgestudeerden worden gesteld veranderen mee. Zo wordt er steeds meer gevraagd van jongeren om proactief, ondernemend en flexibel te zijn. Het is belangrijk dat het onderwijs in staat wordt gesteld snel te kunnen inspelen op die veranderingen, zodat jongeren voldoende voorbereid kunnen worden op de beroepen van vandaag en de eisen die de arbeidsmarkt morgen aan ze stelt.

Ook beoogt het experiment bij te dragen aan het versterken van het eigenaarschap over het onderwijs onder docenten en werkgevers. Als docenten en werkgevers zich meer herkennen in het onderwijs dat ze verzorgen, kan dit bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Meer ruimte voor innovatie en regionale invulling
Door het experiment Ruimte in de regio wordt de toekomstbestendigheid van het mbo vergroot. Instellingen krijgen namelijk binnen dit experiment meer ruimte voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma. Deze opleidingen bestaan dan uit een landelijk deel, een regionaal deel en een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs afstemmen op de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Dit doen zij samen met werkgevers, bijvoorbeeld met meer leren in de praktijk. Ook kunnen instellingen en werkgevers keuzedelen in de regio ontwerpen, waarmee jongeren specifieke kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen. Een voorbeeld van een mogelijk regionaal keuzedeel is de opleiding aardbeving bestendig bouwen in Groningen.

Binnen het landelijk deel van de opleiding vallen de wettelijke eisen en algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Hiermee is de nationale betekenis van iedere opleiding geborgd en kan een student met een diploma aan een geregionaliseerde opleiding overal in het land aan de slag als hij dat wil.

Het voornemen is om het experiment in werking te laten treden op 1 januari 2019. Eerst wordt het experiment aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarna zal de Raad van State nog advies geven over het experiment. Het experiment wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur.

VorigeNOS Kort examenspreekuur op Instagram
VolgendeWebsite geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter