Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Financien

Onderwijs dossier Financien

Het Docentenplein onderwijs dossier "Financien" bevat:

"Financien" in het onderwijsnieuws

Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Het wordt makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad ook makkelijker maken...

→ Lees dit artikel


Scholieren sluiten massaal te dure abonnementen af

Steeds meer kinderen lopen rond met een smartphone. Van de leerlingen uit groep 8 is inmiddels al meer dan 80% in het bezit van een smartphone. Dat bleek uit recent onderzoek van het CBS. Daarnaast is er tussen...

→ Lees dit artikel