Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Werkdrukakkoord

Onderwijs dossier Werkdrukakkoord

Het Docentenplein onderwijs dossier "Werkdrukakkoord" bevat:

"Werkdrukakkoord" in het onderwijsnieuws

Leerkrachten basisonderwijs positief over de effecten van het Werkdrukakkoord

De inzet van het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting. Een meerderheid van de ondervraagde leerkrachten zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te...

→ Lees dit artikel


Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord

Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent...

→ Lees dit artikel