Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer (ex-)studenten hun kaart niet hebben stopgezet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-studentenkaart

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Fuseren wordt vanaf aankomend schooljaar al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor besturen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Toekomstbestendig...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Fusietoets

Krachtige rol schoolleiders nodig

Krachtige rol schoolleiders nodig

Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en innovatie. Op dit moment beschikt een deel van de schoolleiders onvoldoende over het vermogen tot strategisch denken en handelen. Verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn noodzakelijk. Schoolleiders, besturen en overheid kunnen dit gezamenlijk mogelijk maken. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies Een krachtige rol voor schoolleiders dat vandaag is aangeboden aan minister Slob (Onderwijs). Het vak van schoolleider verandert....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleiders

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Minister Slob (Onderwijs) zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij de Wet medezeggenschap op scholen gaat aanpassen. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren en ouders echt kunnen meepraten over de groepsgrootte.’ Het advies dat de medezeggenschapsraad moet gaan geven, is niet vrijblijvend, benadrukte de minister. Legt een bestuur...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klassengrootte

Opening Koningsspelen live bij Jeugdjournaal

Opening Koningsspelen live bij Jeugdjournaal

Het NOS Jeugdjournaal doet op vrijdag 20 april live verslag van de landelijke aftrap van de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander geeft dit jaar op de Brede School De Fliert in Twello het startsein voor de Spelen. Ruim 1,2 miljoen leerlingen in heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk doen eraan mee. Onderdeel van de uitzending is een interview met koning Willem-Alexander. De presentatie is in handen van Joris Marseille; Welmoed Sijtsma en Youssef Abjij doen verslag vanuit Twello. De uitzending begint om 08.45 uur, waar de kinderen in afwachting zijn van de komst van de koning,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jeugdjournaal