Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten. Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en om barrières weg te nemen, kunnen scholen vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerroute

Meer geld voor leesbevordering op de basisschool

Meer geld voor leesbevordering op de basisschool

Stichting de Schoolschrijver gaat de komende jaren meer kinderen op de basisschool helpen bij het verbeteren hun van taal- en leesvaardigheid. Minister Van Engelshoven van OCW gaat mee in het advies van de Raad voor Cultuur om de stichting vanaf 2021 structureel 500.000 euro per jaar toe te kennen. ‘Stichting De Schoolschrijver heeft een essentiële functie in de leesbevordering binnen het primair onderwijs en zorgt voor een structurele verbetering van het leesklimaat van het kind,’ schrijft de Raad in het rapport Cultuur...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Geletterdheid

Omgaan met de dood op school

Omgaan met de dood op school

We hopen natuurlijk het nooit te hoeven meemaken, maar calamiteiten zoals een onverwachte dood van leerling of docent komen nou eenmaal voor. Mocht een nare situatie als deze zich voordoen bij u op school, dan is het handig om te weten wat te doen. De GGD heeft voor deze extreme gevallen een speciaal stappenplan gemaakt. Daarnaast is het belangrijk voor zowel familie als vrienden om op een gepaste manier afscheid te kunnen nemen. Dat helpt bij het rouwproces.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overlijden

Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven vandaag presenteren. Hiermee willen zij meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij scholen die slecht functioneren. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de basiswaarden en grondrechten van onze samenleving niet worden nageleefd. Bij een aantal ernstige incidenten is gebleken dat de overheid niet altijd...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Functioneren

Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Meer dan de helft van de jongeren ziet toekomst weggelegd in de techniek Utrecht, 7 juni 2019 - Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019. De toekomst moet het ook zeker van meiden hebben. Waar in 2011 slechts 15% van de meiden aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage in 2019 naar 38%. Dit zijn enkele uitkomsten van het Bèta&TechMentality-onderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 1.500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: techniek | beta | onderzoek