Inschrijven voor het vo dit jaar vanaf 25 maart

De procedure voor het inschrijven van nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), is sinds schooljaar 2023/2024 aangepast. Eerder was het zo dat leerlingen al in februari ingeschreven konden worden voor de middelbare school. Dit jaar gaat het anders door een onlangs aangenomen wetswijziging. Het is nu namelijk zo dat ouders en verzorgers hun kinderen pas vanaf 25 maart inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. Op deze datum hebben alle leerlingen namelijk de uitslag ontvangen van de doorstroomtoets. Dit zou moeten zorgen voor meer gelijke kansen in het onderwijs doordat het nu zo is dat alle leerlingen zich ongeveer tegelijkertijd inschrijven voor het vo. Ook middelbare scholen spelen hierop in door (extra) open dagen te organiseren en zich te richten op promotie.

Nieuwe regels dit schooljaar

Vanaf dit schooljaar (2023/2024) worden ouders, leerlingen uit groep 8 en middelbare scholen geconfronteerd met nieuwe regels voor het inschrijvingsproces. Een van de meest opvallende veranderingen is de startdatum voor de inschrijvingen op het vo op 25 maart. Het inschrijven moet vervolgens voor 31 maart afgerond zijn. Alle leerlingen uit groep 8 schrijven zich dus in voor een middelbare school in dezelfde week. Dit besluit is genomen om het proces transparanter en eerlijker te maken, zodat alle leerlingen gelijke kansen hebben om zich in te schrijven bij de school van hun keuze. Als het goed is hebben alle leerlingen nu een gelijke kans om toegelaten te worden op elke willekeurige school, mits natuurlijk passend bij het advies vanuit de doorstroomtoets.

Open dagen ook vaak later

Als gevolg van de nieuwe inschrijvingsdatum zijn veel scholen genoodzaakt hun open dagen te verplaatsen naar een later moment in het jaar. Eerder vonden de open dagen vaak al in december plaats. Nu kiezen steeds meer scholen ervoor ook in de maanden februari en zelfs in maart nog open dagen te organiseren. Dit biedt potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders de kans om goed geïnformeerde beslissingen te maken. Open dagen spelen een zeer belangrijke rol bij de keuze voor een middelbare school, aangezien ze leerlingen en ouders een blik achter de schermen bieden. Tijdens een open dag kunnen potentieel nieuwe leerlingen het gebouw verkennen, enkele docenten en leerlingen ontmoeten en kunnen zij vaak ook lesjes bijwonen.

Scholen zijn zich bewust van het belang van deze open dagen en zetten extra middelen in om ervoor te zorgen dat ze zowel informatief als aantrekkelijk zijn voor de leerlingen uit groep 8. Dat begint vaak met reclame langs de weg in de directe omgeving, maar steeds vaker wordt er ook geflyerd en wordt er zelfs online reclame gemaakt op bijvoorbeeld Youtube.

Scholen profileren zich

In het licht van de nieuwe inschrijvingsprocedure lijken scholen actiever bezig met het profileren van de organisatie. Dit doen ze niet alleen tijdens open dagen, maar ook via sociale media, websites, en andere online media. Scholen benadrukken vaak hun unieke kenmerken, zoals bijzondere onderwijsprogramma's (Dalton of Montessori), sportfaciliteiten, kunst- en cultuuraanbod of hun aanpak van persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Bijna iedere middelbare school heeft een thema dat zij kenbaar willen maken aan ouders en leerlingen. Daartoe worden onder andere folders gedrukt waarop dit thema duidelijk kenbaar wordt gemaakt. En ook met een onderscheidende folder ligt er voor de school weer een kans. Dat kan door bijvoorbeeld te kiezen voor een folder laten drukken op eigen formaat.

De wijzigingen in het inschrijvingsproces voor het voortgezet onderwijs brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor leerlingen en scholen. Door de nieuwe regels, de aanpassing van open dagen en de actieve profilering van scholen, wordt het toekomstige keuzeproces transparanter en toegankelijker.

VorigeNog steeds miljarden euro's naar junkfoodadvertenties
VolgendeTweederde jongeren die influencers volgt laat eigen financiële situatie hierdoor beïnvloeden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter