Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Besteding studievoorschot-miljoenen

Besteding studievoorschot-miljoenen

Universiteiten, hogescholen en studenten hebben met minister Van Engelshoven (Onderwijs) afspraken gemaakt over de besteding van de studievoorschot-middelen; het geld dat beschikbaar is gekomen door het stopzetten van de basisbeurs. In 2019 krijgen de hogescholen en universiteiten voor hun plannen in totaal 184 miljoen euro, in 2024 is dat bedrag opgelopen naar 550 miljoen. Studenten en docenten krijgen bij de besteding een essentiële rol. Hogescholen en universiteiten zullen met hen plannen maken over hoe dit geld te besteden, met als uitgangspunt kwalitatief beter hoger onderwijs. Iedere instelling laat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studievoorschot

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen van de school. Voor sommige scholen houdt dit in dat ze onder de minimumnorm uitkomen. Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Sim only abonnementen

Sim only abonnementen

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en steeds vaker kiezen mensen voor een sim only abonnement, maar wat is sim only abonnement precies en wat zijn de voordelen ten opzichte van een abonnement met telefoon?Wat is een sim only abonnement?Bij een sim only abonnement ontvang je alleen een simkaart van je provider. Je ontvangt dus geen nieuwe telefoon. De simkaart die je ontvangt plaats je in je eigen mobiele telefoon. Let er wel op dat deze simlockvrij moet zijn. Met een sim only abonnement kun je over het algemeen goedkoop bellen, internetten en sms'en. Een sim...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sim-Only

VO-raad: Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking

VO-raad: Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking

De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk. De VO-raad wil in gesprek met alle betrokkenen over aanpassing van de examinering om zo de waarde van het diploma te versterken. Daarnaast moeten er op korte termijn meer examenmomenten per schooljaar komen en moeten gezakte leerlingen behaalde vakken kunnen behouden. Er komen veel signalen uit het onderwijsveld dat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor

Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor

Leerlingen hebben vaker een studiekeuzegesprek met hun mentor dan met hun decaan. Opvallend genoeg zien de meeste leerlingen hun decaan toch nog steeds als belangrijkste informatiebron bij het maken van hun studiekeuze. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van DeDecaan.net onder leerlingen en oud-leerlingen, de Landelijke Monitor 2017. Van de ruim 23 duizend respondenten geeft 45 procent aan een studiekeuzegesprek met hun mentor gehad te hebben en slechts 30 procent heeft dat met hun decaan. Het beeld past bij de trend dat steeds meer scholen een tweedelijns decanaatsbeleid voeren waarbij...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LOB | Decaan | studiekeuze