Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord met 170 miljoen euro omhoog voor gemeenten. Scholen krijgen structureel 260 miljoen euro. Daarmee komt de totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen uit op 746 miljoen euro. Dat geld wordt door gemeenten vooral gebruikt voor...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsachterstand

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Onderzoek Nuffic: Tweetalig onderwijs vooral op vwo-scholen, maar groei is het sterkst op vmbo en havo De Tweede Kamer heeft afgelopen week met ruime meerderheid een motie aangenomen om de lessen uit het tweetalig onderwijs (tto) op middelbare scholen te delen met het hoger onderwijs. Maar hoe ziet dat tweetalig onderwijs in ons land er precies uit? Nuffic bracht dit zogeheten tto-onderwijs in kaart in het rapport ‘Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs’, dat ze vandaag publiceert. Het onderzoek van Nuffic laat zien dat er in het schooljaar 2017-2018 in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek

Educatieve schoolreisjes in Amsterdam

Educatieve schoolreisjes in Amsterdam

Op schoolreis gaan in Amsterdam is een avontuur voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten Amsterdam. Natuurlijk worden kinderen erg enthousiast van een bezoek aan een pretpark en is dat ook zeer de moeite waard. Maar het blijft een schoolreis en er zou dus ook iets geleerd moeten worden. In de onderstaande top vijf van schoolreisjes naar Amsterdam voor de basisschool, leren je leerlingen echt iets.Museum Het GrachtenhuisMuseum Het Grachtenhuis vertelt het verhaal over de Amsterdamse grachten. Je reist met een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis | Amsterdam

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer (ex-)studenten hun kaart niet hebben stopgezet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-studentenkaart

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Fuseren wordt vanaf aankomend schooljaar al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor besturen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Toekomstbestendig...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Fusietoets