Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Volkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'

Volkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'

In een opinieartikel op www.volkskrant.nl uiten Rinda den Besten en Simone Walvisch hun zorgen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Ze pleiten ervoor die snel aan te passen om te voorkomen dat een griepgolf ertoe leidt dat ‘basisschoolleerlingen naar huis worden gestuurd en leraren overwerkt raken’. Door de nieuwe regels heeft een invalleraar al recht op een vast contract wanneer hij in twee jaar tijd drie keer één dag een zieke collega heeft vervangen. Dat brengt scholen in problemen schrijven ze, met name wanneer veel leerkrachten tijdens een griepgolf tegelijk ziek zijn. Het is te...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Dinsdag 25 november, 10.00 uur heeft de Onderwijsraad zijn advies Meer innovatieve professionals aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs). De raad reageert met dit advies op de vraag van de minister hoe de kracht van het hoger beroepsonderwijs kan worden benut. Aanbevelingen van de Onderwijsraad In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop scholen deze opdrachtgevende rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig. Veel scholen zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Via gezamenlijke kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de PO-Raad en Bouwstenen voor Sociaal, proberen scholen elkaar te ondersteunen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook in 2013 en 2014 gekeken naar de kwaliteit van de Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE) in de G37. Uit de tussenrapportage die dat opleverde blijkt dat de kwaliteit van VVE licht verbetert. De PO-Raad is van mening dat een goede kwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen nodig zijn om leerlingen een goede start te kunnen bieden. De PO-Raad pleit in dat belang voor een brede basisvoorziening en vindt VVE daarin een belangrijk onderdeel van. In 2012 hebben de G37 gemeenten bestuursafspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad