Hoge stakingsbereidheid onder leerkrachten primair onderwijs

De helft van de leerkrachten gaat 15 maart a.s. staken.

De helft van de leerkrachten in het primair onderwijs geeft aan vrijdag a.s. (15 maart) te gaan staken. Zij doen dat vooral om een ‘stevige boodschap af te geven’ aan de politiek en de samenleving, voor het verlagen van de werkdruk en voor een beter salaris.

Dat blijkt uit het onderzoek naar de stakingsbereidheid onder leerkrachten in het PO dat eind februari/begin maart is uitgevoerd onder 594 leerkrachten in het basisonderwijs.
Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Hoge stakingsbereidheid onder leerkrachten PO
Aan de leerkrachten is gevraagd of zij van plan zijn te gaan staken op 15 maart. Iets meer dan de helft (51%) is van plan te gaan staken, 42% is dit niet van plan en 7% weet het nog niet. Slechts een enkeling gaat als enige van het schoolteam staken, de rest staakt met een deel van het team of met het hele team.

De meest genoemde redenen om wel te gaan staken zijn:
1. Een stevige boodschap afgeven aan de politiek en de samenleving: de maat is vol.
2. Verlaging van de werkdruk.
3. Een beter salaris voor leraren in het basisonderwijs.

De leerkrachten die niet gaan staken noemen daarvoor vooral als redenen ‘staken is niet de oplossing van het conflict’, ‘de staking is voorbarig (de onderhandelingen tussen de bonden en het ministerie zijn nog gaande)’ en ‘het is niet wenselijk dat leerlingen en ouders de dupe zijn’.

Leerkrachten ervaren steun van hun directeur en van de ouders
De grote meerderheid van de leerkrachten (78%) voelt zich (enigszins of in sterke mate) gesteund door hun directeur in hun besluit om al dan niet te gaan staken.
Volgens de meerderheid van de leerkrachten (60%) is de steun van ouders voor het staken van leerkrachten, sinds de eerste staking die door PO in actie in het voorjaar van 2018 is georganiseerd, niet afgenomen. Een deel van de leerkrachten (19%) geeft aan dat de steun van ouders juist is toegenomen, een deel van de leerkrachten (15%) geeft aan dat de steun is afgenomen.

Schoolbesturen houden volle loon van stakende leraren in
Twee derde van de ondervraagde leerkrachten (66%) geeft aan dat hun schoolbestuur het volle loon inhoudt van stakende leraren. Volgens 16% van de leerkrachten betaalt hun schoolbestuur het volle loon door en 14% weet niet wat het beleid van hun schoolbestuur hierin is.

Onvrede over de samenwerking tussen de vakbonden
Van de leerkrachten vindt ruim driekwart (77%) dat de vakbonden beter moeten samenwerken (beter dan zij nu doen) om tot een goed onderhandelingsresultaat met het ministerie te komen.

VorigeOplopend tekort aan schoolleiders
VolgendeTips om werkdruk als docent te verlagen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter