Oplopend tekort aan schoolleiders

Schoolleiders voeren 15 maart actie in Nieuwegein om aandacht te vragen voor het steeds verder oplopende tekort aan schoolleiders. Honderden schoolleiders uit het hele land komen bij elkaar tijdens het jaarlijkse AVS congres en laten een eigen geluid horen in het debat dat al langer gevoerd wordt over meer geld voor het funderend onderwijs.

Schoolleiderstekort dubbel zo groot
Uit recent onderzoek blijkt dat in 2018 het aantal openstaande vacatures voor schoolleiders aanzienlijk is gestegen met 2,3% ten opzichte van 2017* naar 8,4%. Hoewel het lerarentekort de afgelopen tijd het publieke debat heeft gedomineerd, is het tekort aan schoolleiders procentueel dubbel zo groot als het tekort aan leraren. En het is oplopend. De actie van 15 maart in Nieuwegein is een vervolg op de acties die schoolleiders het afgelopen half jaar maandelijks gevoerd hebben, en waar totnogtoe geen gehoor aan is gegeven. Voorzitter Petra van Haren (AVS): “De rol van de schoolleider voor de kwaliteit van het onderwijs wordt onderschat. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken tonen aan: de relatie tussen schoolleider en kwaliteit van het onderwijs is een één op één relatie. Het imago van de beroepsgroep trekt beperkt nieuwkomers aan. Goed onderwijs begint bij goede schoolleiders en dit staat nu onder serieuze druk. Wij doen een oproep aan Den Haag en onze collega-vakbonden om het nù over schoolleiders te hebben”.

Tekort gaat ten koste van kwaliteit
Openstaande vacatures worden tijdelijk ingelost door dat schooldirecteuren meerdere scholen onder zich krijgen. Of men kiest voor een dure oplossing zoals een interimmer. Een leerkracht neemt directietaken waar, maar dan is er geen vervanging voor diens uren voor de klas. In enkele gevallen is er geen oplossing en ontbreekt er een schoolleider. In alle gevallen en in het laatste geval het meest, heeft de kwaliteit van het onderwijs hier direct onder te lijden.

Meer ondersteuning
Er is veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de schoolleider. Deze worden onderschat. Er zijn maar liefst 32 beleidsvelden, en daarnaast veel operationele zaken die de werkdruk aanzienlijk verhogen. Geld voor ondersteuning is hard nodig zodat schoolleiders tijd kunnen investeren in hun core business: strategie, innovatie en (behoud van) kwaliteit van onderwijs.

Loon naar werk
De schoolleider is geneigd op de achtergrond te blijven in het debat over geld vanuit Den Haag. Dit uit solidariteit naar hun personeel. Er is meer geld bijgekomen voor leraren. En dat is goed. Maar voor schoolleiders is er niets bijgekomen, terwijl de problemen in dit vakgebied groter worden. De hoge werkdruk door oneigenlijke taken van schoolleiders is momenteel niet gereflecteerd in de functieomschrijving. Dit draagt bij aan het oplopend schoolleiderstekort. Het beroep van schoolleider moet aantrekkelijk blijven. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel.

Actie voeren
Veel schoolleiders hebben besloten om 15 maart niet aanwezig te zijn op het malieveld in Den Haag, ondanks hun solidariteit met de leraren. Daarnaast is de schoolleider ook solidair met het ondersteunend personeel zoals conciërges en administratieve medewerkers. Vanuit Nieuwegein klinkt er nu een boodschap die aandacht vraagt voor een ander urgent knelpunt in het onderwijs, namelijk het oplopende tekort aan schoolleiders en dat wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen.

VorigeMeer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar
VolgendeHoge stakingsbereidheid onder leerkrachten primair onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter