Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuwe uitzendbureau-aanpak moet match tussen mbo-ers en bedrijven vergroten

Nieuwe uitzendbureau-aanpak moet match tussen mbo-ers en bedrijven vergroten

“Scholen en bedrijven moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor een succesvolle start van jongeren op de arbeidsmarkt en daarover regionale afspraken maken. Juist ook voor die groep jongeren voor wie het halen van een diploma niet altijd een vanzelfsprekendheid is. We moeten voorkomen dat zij werkloos worden en thuis op de bank belanden door hen op een andere manier aan te spreken op hun talenten.” Dat zei minister Jet Bussemaker vandaag in Rotterdam tijdens de opening van het MBO-jaar. De bewindsvrouw wil komende tijd regio’s waar bedrijfsleven en onderwijs op innovatieve wijze samenwerken om...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Privacy goed regelen, hoe doe ik dat?

Privacy goed regelen, hoe doe ik dat?

Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt veel voordelen, maar scholen moeten wel verantwoord en zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. De nieuwe brochure Privacy op school in 10 stappen, ontwikkeld door Kennisnet, legt uit hoe zij dat kunnen bereiken. Aan bod komen alle belangrijke onderwerpen. Naast een basiscursus...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | tag-kennisnet

Doe mee aan de peiling naar de inzet van tablets en laptops

Doe mee aan de peiling naar de inzet van tablets en laptops

Kennisnet nodigt leraren, ict-coördinatoren en schoolleiders uit om mee te doen aan een peiling naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in het gebruik van tablets en laptops en in de wijze waarop scholen de ict-infrastructuur daaromheen hebben geregeld. Het invullen van de vragenlijst kost slechts vijf minuten. Ook als je op school geen tablets of laptops gebruikt, kun je meedoen. Je kunt de vragenlijst invullen tot 11 september. De resultaten van de peiling worden daarna bekend gemaakt op Kennisnet.nl. Tablets...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet

Beroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister

Beroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister

Alle docenten staan vanaf 2017 in het Lerarenregister. Dat is het doel van het wetsvoorstel Lerarenregister waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Docenten die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar geregeld. Het Lerarenregister is een initiatief van de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenregister

80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. “Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Passend-onderwijs