Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws algemeen

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen. Dat staat in een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po, die in het schooljaar 2014-2015 in werking is getreden. Sinds die tijd is het advies van de leraar leidend......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee zet het kabinet een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurrentie. De prikkel voor hogescholen en universiteiten om zoveel mogelijk studenten binnen te halen voor meer bekostiging wordt hiermee beperkt. Meer vaste bekostiging zorgt ook voor meer zekerheid voor de instellingen. De verschuiving komt terecht bij instellingen die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bekostiging

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Vandaag maken Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W bekend dat alle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs geven. Uit onderzoek bleek dat slechts 11% van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelde om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid ontstond doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en ook op stagescholen werd er onvoldoende aandacht aan geschonken. Directeur Méér Muziek in de Klas Jantien Westerveld: “Vanaf......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs

Op schoolreis naar Londen

Op schoolreis naar Londen

Veel scholieren kijken uit naar de schoolreis en voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar. Steeds vaker worden reizen naar het buitenland georganiseerd. Voor scholieren een bijzondere ervaring. De meeste buitenlandse reizen die georganiseerd worden door scholen gaan naar een Europese bestemming. Londen is zo'n bestemming. Londen is de grootste stad van het Verenigd Koninkrijk en het culturele centrum van het land. Het programma zal dan ook zonder moeite ingevuld kunnen worden met bezoeken aan bijvoorbeeld de Big Ben, de Westminster Abbey, maar ook King's Cross station (voor de Harry Potter fans), de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis

Tekort aan hulpouders in het basisonderwijs

Tekort aan hulpouders in het basisonderwijs

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van hand-en-spandiensten, zoals het zijn van luizenmoeder/-vader, de begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes, de ondersteuning bij schoolfeesten en het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker geworden om ouders te motiveren om zitting te nemen in de Ouder- en Medezeggenschapsraad van de school. Dat blijkt uit onderzoek dat in mei 2019 is uitgevoerd onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve)......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hulpouders