Onderwijsnieuws algemeen

Koningsspelen voor derde keer georganiseerd

Koningsspelen voor derde keer georganiseerd

Op veel scholen in het primair onderwijs werden deze week de Koningsspelen gehouden. Doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. In 2013 werd het jaarlijks terugkerende evenement in het leven geroepen ter ere van de inhulding van koning Willem-Alexander. Deelname aan de Koningsspelen is een vrije keuze en iedere basisschool mag de dag naar eigen voorkeur inrichten. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om spelletjes op het schoolplein te spelen of om samen met andere sportverenigingen in de buurt een sporttoernooi te organiseren.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Koningsspelen

PO-Raad: Lege klaslokalen groot probleem

PO-Raad: Lege klaslokalen groot probleem

De aanhoudende daling van het aantal leerlingen kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Door deze krimp ontstaat een overschot aan klaslokalen waarvoor scholen wel de lasten dragen. Dat geld wordt daarmee niet aan onderwijs besteed. Dit maakt maatregelen noodzakelijk die het scholen makkelijker maken met krimp om te gaan. Ook is een nieuwe discussie over het onderwijsstelsel nodig, vindt de PO-Raad. In dagblad Trouw zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, zaterdag dat het ‘wegsijpelen’ van geld een ‘groot probleem’ is. Lege lokalen moeten wel worden onderhouden en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Concurrenten Cito kiezen andere aanpak

Concurrenten Cito kiezen andere aanpak

Basisscholen kunnen dit jaar voor het eerst kiezen uit drie verschillende eindtoetsen. De meeste scholen houden nu nog vast aan de Cito-toets, maar de concurrentie wil dat veranderen. Het Onderwijsblad onderzoekt de markt en sprak met drie aanbieders van eindtoetsen. Karen Heij is directeur van Bureau ICE dat de IEP Eindtoets op de markt brengt. Zij zijn groot geworden met de toetsing van anderstaligen en al 25 jaar marktleider op het gebied van inburgeringstoetsen. Een andere Cito-concurrent is A-Vision die de eindtoets ROUTE 8 uitgeeft. Hermien Lubbers is samen met haar man......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | CITO

Teleurstellend advies Onderwijsraad over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

Teleurstellend advies Onderwijsraad over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

De Onderwijsraad heeft in opdracht van de staatssecretaris van OCW advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen moet vereenvoudigen. De raad – die het wetsvoorstel met name vanuit constitutioneel oogpunt heeft beoordeeld – is hierin erg kritisch en adviseert het wetsvoorstel te heroverwegen. De PO-Raad betreurt dit omdat zij merkt dat versimpelde regelgeving ervoor kan zorgen dat schoolbesturen vaker voor een formele samenwerkingsschool zullen kiezen. De sectorraad pleit er dan ook voor het wetgevingstraject voort te zetten. Samenwerkingsschool...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

Staatssecretaris Dekker (onderwijs) dient het wetsvoorstel samenwerkingsscholen te heroverwegen en op onderdelen aan te passen. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Wetsvoorstel samenwerkingsschool, dat vandaag verschijnt. Zo moet de empirische noodzaak van het wetsvoorstel nader worden onderbouwd en dient de totstandkoming van samenwerkingsscholen een uitzondering te blijven. Ook heeft de raad diverse bezwaren bij de voorgestelde bestuurlijke inrichting. Met het wetsvoorstel samenwerkingsscholen beoogt de staatssecretaris om samenwerkende scholen in de praktijk voor de formele juridische......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Samenwerkingsscholen