HANDIG: Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas. Bekijk het Mobieltjes Hotel

Onderwijs community

Docentenplein onderwijs community

Een onderwijs community heeft als doel docenten de mogelijkheid te bieden contact met elkaar te leggen. Binnen een onderwijs community kunnen docenten ervaringen, kennis, meningen en materialen delen. Wanneer u een Mijn Docentenplein profiel heeft kunt u deelnemen aan gesloten communities, zelf een onderwijs community beginnen of een blog binnen uw community beginnen. Veel onderwijs communities zijn ook vrij toegankelijk, u hoeft geen lid te zijn van Docentenplein om hieraan deel te nemen.

Wij wensen u graag veel plezier toe binnen de Docentenplein onderwijs communities.

Onderstaand treft u een overzicht aan van actieve onderwijs communities.

Art Based Learning - CKV Nieuwe Stijl

Art Based Learning - CKV Nieuwe Stijl

Het vak CKV verandert per 2017!
Het component 'onderzoek' neemt een cruciale rol in binnen het nieuwe CKV. Art Based Learning biedt docenten structuur bij het geven van CKV-lessen gericht op een 'kunst-eigen' onderzoeksvorm, die past bij de belevingswereld van leerlingen en de kunstvakken. ​Doel van de methode is om leerlingen (op alle niveau's) een onderzoeksmethodiek aan te leren; wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst?

In september starten we in samenwerking met ArtEZ Arnhem de 3e editie van de training ABL - CKV waarin de methodiek van Jeroen Lutters wordt vertaald naar de praktijk. Het betreft een blended learning bestaande uit online video's en 3 fysieke bijeenkomsten.
Gevalideerd door registerleraar.nl voor 20 registeruren!
Voor meer informatie: https://www.cultuurcollege.nl/trainingen/art-based-learning-ckv-nieuwe-stijl

Ontwikkel je verder!

Actief sinds 18 april 2017
Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

De community Voortgezet onderwijs is vrij toegankelijk voor alle bezoekers van Docentenplein. Het doel van deze community is docenten met een interesse in het voortgezet onderwijs een platform te bieden waarop zij ervaringen, kennis, meningen en materialen kunnen delen.

Actief sinds 13 februari 2015
Basisonderwijs

Basisonderwijs

De community Basisonderwijs is vrij toegankelijk voor alle bezoekers van Docentenplein. Het doel van deze community is docenten met een interesse in het basisonderwijs een platform te bieden waarop zij ervaringen, kennis, meningen en materialen kunnen delen.

Actief sinds 13 februari 2015
Onderwijs algemeen

Onderwijs algemeen

De community Onderwijs algemeen is vrij toegankelijk voor alle bezoekers van Docentenplein. Het doel van deze community is docenten met een algemene interesse voor het onderwijs een platform te bieden waarop zij ervaringen, kennis, meningen en materialen kunnen delen.

Actief sinds 13 februari 2015