Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws april 2019

Openbaar college: Weerbaar tegen nepnieuws

Openbaar college: Weerbaar tegen nepnieuws

Tijdens een openbaar college in de Tilburgse LocHal neemt Danielle Arets van het Fontyslectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie je mee in de duistere wereld van trollen en bots. Daardoor leer je hoe je nepnieuws kunt herkennen en hoe je je beter tegen nepnieuws kunt weren. Dit is het eerste van een reeks openbare colleges op locatie onder de titel Fontys for Society. De toename en snelle verspreiding van nepnieuws en de impact daarvan op de politieke en publieke agenda is een thema dat, zeker na de vermeende invloed van nepnieuws op de Amerikaanse verkiezingsuitslag, internationaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Nepnieuws

Meerderheid voor afschaffen religieus onderwijs

Meerderheid voor afschaffen religieus onderwijs

Een meerderheid (60 procent) is voor de afschaffing van het onderwijs met religieuze grondslag. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 35.000 leden van het Opiniepanel. Het is een slechte zaak, zegt 63 procent, dat de overheid dergelijke scholen subsidieert. Zowel openbaar als religieus onderwijs, denk aan Islamtische, katholieke of protestantse scholen, worden in Nederland gesubsidieerd door de overheid. Slechts een kwart (26 procent) vindt het belangrijk dat er in Nederland nog religieus onderwijs kan worden gevolgd. Bijna tweederde (64 procent) vindt het niet meer van deze tijd.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Religie

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de oprichting van een mbo-studentenfonds. Uit dit fonds kunnen mbo-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. Met deze wet wordt ook geregeld dat studenten in het mbo voortaan officieel ‘studenten’ heten, in plaats van ‘deelnemers’. Mbo-studentenfonds Minister Van Engelshoven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Mbo-studentenfonds

Perspectief schoolleider ontbreekt in rapport onderwijsinspectie

Perspectief schoolleider ontbreekt in rapport onderwijsinspectie

In het onlangs verschenen inspectierapport over de Staat van het onderwijs ontbreekt op verschillende punten het perspectief van de schoolleider. De Inspectie van het Onderwijs is positief over de nieuwe ontwikkelingen, maar ziet ook versnippering en weinig consensus over wat belangrijke ijkpunten zijn voor het onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De Nederlandse scholen zijn zeer vooruitstrevend waar het gaat om innovaties, zo blijkt uit internationale vergelijking. Het is jammer dat op dit punt het perspectief en de cruciale rol van de schoolleider bij innovaties nagenoeg geheel ontbreekt in de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS

3 tips om stress in de klas tegen te gaan

3 tips om stress in de klas tegen te gaan

Zowel docenten als leerlingen ervaren de laatste jaren steeds meer stress in de klas. Bij leerlingen is dit meestal het gevolg van prestatiedrang en (een teveel aan) buitenschoolse activiteiten. Bij docenten is stress vaak het gevolg van een te hoge werkdruk en verplichte bureaucratie. Met het alleen maar verder oplopende lerarentekort lijkt het erop dat docenten ook in de komende jaren niet op veel verlichting hoeven te rekenen. Graag bieden wij u als docent daarom onderstaande......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdruk | Stress

Meerderheid jongeren mist les over mentale gezondheid op middelbare school

Meerderheid jongeren mist les over mentale gezondheid op middelbare school

Acht op de tien (82%) jonge mensen vinden dat les over mentale gezondheid standaard in het lespakket van middelbare scholen moet komen. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder 2100 jonge mensen tussen de 16 en 34 jaar. Momenteel zijn middelbare scholen vrij in hoe ze aandacht besteden aan mentale gezondheid binnen hun curriculum. Uit de peiling blijkt dat 85% van de jonge mensen zelf op de middelbare school geen les heeft gehad hierover. Deelnemers geven vooral aan dat lessen over mentale gezondheid zorgen voor meer kennis en begrip. De komende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek

Het is weer tijd om een middelbare school te kiezen

Het is weer tijd om een middelbare school te kiezen

Met de schooladviezen op zak, is het voor veel leerlingen uit groep 8 tijd om een middelbare school te gaan kiezen. Het kiezen van een goede middelbare school is erg belangrijk. De keuze voor een middelbare school leg je vast voor een langere periode van minimaal vier jaren. Het kiezen van de middelbare school is daarom erg belangrijk. Maar hoe kies je een goede school? Open dagen Veel middelbare scholen organiseren jaarlijks open dagen. Meestal vinden deze open dagen al vroeg in het schooljaar plaats. Ouders en leerlingen uit groep 8 kunnen op deze dagen de school van binnen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolkeuze

Wie weet het beter? De docent of de centrale eindtoets?

Wie weet het beter? De docent of de centrale eindtoets?

Op 16, 17 en 18 april staat voor de meeste leerlingen uit groep 8 van de basisschool de CITO-toets weer op het programma. Een advies voor de middelbare school hebben ze dan al gekregen van hun docent. Maar wat als de score op de CITO-toets sterk afwijkt van dat gegeven advies? Stellen docenten hun advies daarna nog bij? Of weet de leerkracht het gewoon echt beter? Kimberley Lek en Rens van de Schoot van de Universiteit Utrecht deden onderzoek onder 119.751 leerlingen die ze drie jaar lang hebben gevolgd. Zij adviseren het docentadvies én het advies op basis van de score op de Centrale eindtoets......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies | Eindtoets

Versterking verbinding onderwijs en onderzoek

Versterking verbinding onderwijs en onderzoek

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceren op 1 april, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven van OCW, Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Een uniek moment, want voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, hebben de vijf sectorraden de handen ineen geslagen om de werelden van onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Met de ontwikkelagenda zetten zij een belangrijke stap om de innovatiekracht van het onderwijs te verbeteren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Samenwerking