Raadsels voor het vervolgonderwijs

Raadsels voor het hoger onderwijs

Leuke en leerzame raadsels voor het hoger onderwijs. Op deze pagina vindt u al onze raadsels die geschikt zijn voor het hoger onderwijs. De raadsels zijn geschikt voor studenten op het mbo, hbo en wo.

Overzicht van raadsels voor vervolgonderwijs

Hieronder vindt u alle raadsels voor het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). Klik op de + aan de rechterkant van het raadsel, om het antwoord te bekijken.

Raadsels voor vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo)
Categorie: Burgerschap
Ik ben een verzameling landen met verschillende culturen en talen, maar we delen dezelfde munteenheid. Mijn grenzen zijn door mensen gemaakt, niet door de natuur. Wat ben ik?
De Europese Unie
Categorie: Burgerschap
Ik ben het hart van democratie, waar beslissingen worden genomen en wetten worden gevormd. Mijn gebouw staat in Brussel, maar mijn invloed reikt verder dan de grenzen van een enkel land. Ik vertegenwoordig de stem van miljoenen burgers en ben de spil van samenwerking tussen Europese naties. Wat ben ik?
Het Europees Parlement
Categorie: Burgerschap
Ik ben het hart van de Europese Unie. Ik vertegenwoordig de belangen van lidstaten en sta centraal in het nemen van belangrijke beslissingen. Mijn vergaderingen vinden plaats in Brussel en Straatsburg. Wat ben ik?
De Europese Raad
Categorie: Burgerschap
Ik ben een organisatie die 27 landen verenigt, maar ik ben geen land. Ik streef naar economische samenwerking en politieke stabiliteit. Mijn vlag heeft twaalf sterren. Wat ben ik?
De Europese Unie (EU)
Categorie: Burgerschap
Ik ben een recht dat iedereen heeft en waarmee je je mening kunt delen. Ik ben een recht dat je in een democratie kunt uitoefenen, zowel op straat als bij de stembus. Wat ben ik?
Stemrecht
Categorie: Burgerschap
Ik kan vriendschappen versterken en conflicten verzachten. Hoewel ik onzichtbaar ben, is mijn invloed voelbaar. Ik ben een kernwaarde in een samenleving waar iedereen gelijk is en gehoord wordt. Wat ben ik?
Respect
Categorie: Natuurkunde
Ik ben een explosieve gebeurtenis aan het einde van de levenscyclus van een ster. Mijn helderheid kan tijdelijk een heel sterrenstelsel overstralen. Ik speel een cruciale rol in de verspreiding van zware elementen door het universum. Wat ben ik?
Een supernova

Raadsels per vak

Op Docentenplein.nl vindt u niet alleen raadsels gesorteerd op niveau, maar ook opgedeeld op vak/discipline. Hieronder ziet u de verschillende vakken waarvoor raadsels beschikbaar zijn:

Aardrijkskunde
Biologie
Burgerschap
Geschiedenis
Informatica
Natuurkunde
Rekenen / Wiskunde
Scheikunde