Onderwijsnieuws algemeen

Verbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk

Verbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk

De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We hebben in Nederland in het primair onderwijs ongeveer 10.000 schoolgebouwen, die gemiddeld al 35 jaar oud zijn. Op dit moment worden er per jaar slechts ongeveer 100 nieuwe scholen opgeleverd. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen zal de komende jaren dus verder stijgen. Het probleem is naar de mening van de PO-Raad niet dat er onvoldoende middelen zijn. Als alle middelen echt aan de huisvesting zou worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Verontrustende signalen bekosting functiemix

Verontrustende signalen bekosting functiemix

De PO-Raad ontvangt de laatste tijd van diverse schoolbesturen het verontrustende signaal dat de bekostiging van de functiemix door OCW ontoereikend is. De bekostiging zoals die door OCW wordt verstrekt aan de schoolbesturen zou niet voldoende zijn voor 75% van de kosten van de invoering van de functiemix. De PO-Raad dringt al langer aan bij OCW op volledig inzicht in de bekostiging van de functiemix op macroniveau. Mede naar aanleiding van de dringende signalen hebben we de druk op OCW verder opgevoerd en duidelijk gemaakt dat de onrust kan worden weggenomen door op korte termijn het volledige inzicht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Regionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA

Regionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA

De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen in 2011 gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Ledenbijeenkomst PO Raad steunt verdere acties tegen bezuinigingen

Ledenbijeenkomst PO Raad steunt verdere acties tegen bezuinigingen

De PO-Raad heeft op 14 maart een ledenbijeenkomst gehad waarin bijna 200 leden met elkaar invulling hebben gegeven aan het motto: Passend onderwijs ja, bezuinigingen nee. De leden waren eensgezind over de door de PO-Raad voorgestelde koers voor de komende maanden: we gaan door met ons verzet tegen de bezuinigingen. De leden hebben afgesproken in het verzet tegen de bezuinigingen een bestuurlijke en een actielijn te volgen. De bestuurlijke lijn omhelst ondermeer dat de PO-Raad niet zal deelnemen aan het uitvoeringsoverleg met het departement over Passend onderwijs en alleen aan technisch overleg. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Beoordelen van docenten

Beoordelen van docenten

Door: Martijn van den Berg Ik betaal schoolgeld om op school te zitten. Ik verwacht dan als student ook dat iedere docent gekwalificeerd is en iedere dag zo goed mogelijk zijn best doet om mij les te geven, net zoals ik ook mijn best doe om mijn huiswerk te maken. Dit gebeurt dan ook meestal. Maar je best doen is niet genoeg om goed les te geven. Sommige docenten hebben totaal verkeerde ideeën van wat goed lesgeven is, terwijl ze het goed bedoelen. Wie gaat dan vertellen hoe het wel moet?Ik ben van mening dat de enige personen die een docent op een goede manier kunnen beoordelen studenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg