Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Amstelveense docent verkozen tot beste leraar Nederlands

Amstelveense docent verkozen tot beste leraar Nederlands

Martijn Koek (44) uit Amstelveen is gekozen tot beste leraar Nederlands van Nederland. De verkiezing werd georganiseerd door het KRO-radioprogramma De Taalstaat (Radio 1) van Frits Spits. Koek kreeg de trofee en oorkonde zaterdagochtend overhandigd door minister Jet Bussemaker van OCW De vakjury nomineerde drie leraren en Martijn Koek kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van het publiek. Martijn Koek is leraar Nederlands aan het Keizer Karel College in Amstelveen en al 18 jaar docent. Hij valt volgens zijn leerlingen op door zijn literatuuronderwijs, waarbij hij gebruikt maakt van zogenaamde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leraar-van-het-jaar

Segregatie op scholen daalt

Segregatie op scholen daalt

Geheel tegen de verwachtingen in is de segregatie in het basisonderwijs de laatste jaren licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, onder de 36 grootste Nederlandse gemeenten, schrijft Trouw. Vooral pilots voor een evenwichtiger verdeling van etniciteit op scholen in 12 gemeenten, hebben hieraan bijgedragen. Toch waarschuwt Forum, dat als niemand ingrijpt, de tweedeling tussen witte en zwarte scholen de komende jaren snel groter wordt. Bij schoolbesturen is weinig aandacht voor de strijd tegen segregatie, gemeenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Segregatie

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van OCW aan de besturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de hogescholen. Nu kan elke havist en mbo’er op niveau 4, ongeacht profiel, vakkenpakket of mbo-opleiding, instromen in de pabo. In het eerste jaar van de studie moet elke student met ‘entreetoetsen’ bewijzen over voldoende basiskennis te beschikken van de onderwerpen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS

Scholen niet meer gebonden aan 1040-urennorm

Scholen niet meer gebonden aan 1040-urennorm

Middelbare scholen mogen flexibeler omgaan met het aantal uren dat ze lesgeven. De verplichting om 1.040 uur per jaar les te geven, komt te vervallen. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vrijdag na afloop van de ministerraad. De maatregel zorgt dat scholen beter kunnen inspelen op de behoeftes van leerlingen. De regel dat scholen 1.040 uur per jaar les moesten geven, leidde tot de gehate ophokuren voor leerlingen. Dat zijn uren die wel meetellen voor de norm, maar waarin geen les wordt gegeven. "Niemand was blij met deze norm", aldus de bewindsman.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Urennorm

Meer aandacht nodig voor systematische vernieuwing curriculum

Meer aandacht nodig voor systematische vernieuwing curriculum

Onderwijsvernieuwing vindt te ad hoc en fragmentarisch plaats. Een overladen lesprogramma dat dreigt achter te gaan lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen is het gevolg. Bovendien is niemand verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen, waardoor samenhang ontbreekt. "Om het onderwijs bij de tijd te houden is periodieke herijking van het curriculum noodzakelijk", aldus Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. De raad stelt voor deze taak te beleggen bij een permanent college met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. Dit college organiseert de periodieke herijking, volgt curriculumvernieuwingen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Curriculum