Het inzetten van zelfstandigen zonder personeel gaat niet geheel zonder problemen. Veel scholen kampen met onduidelijkheid of ze voor bepaalde opdrachtnemers loonheffingen moeten betalen en inhouden. De status van de arbeidsrelatie van ZZP’ers in het onderwijs is onduidelijk. Er is namelijk vaak sprake van een gezagsverhouding wat duidt op een arbeidsovereenkomst. In het onderwijs gaf het VAR hier duidelijkheid over en deze is sinds 1 mei 2016 afgeschaft. Wij vertellen je graag meer over het inzetten van zelfstandigen zonder personeel in het onderwijs.

Duidelijkheid over status arbeidsrelatie
Het is van belang om duidelijkheid te hebben over de status van een arbeidsrelatie. De arbeidsrelatie bepaalt namelijk in hoeverre je loonbelasting en sociale premies moet afdragen. Daarnaast is het ook vanuit arbeids- en sociaalrechtelijk perspectief van belang om te weten met wat voor soort arbeidsrelatie je te maken hebt.

VAR afgeschaft, nu modelovereenkomsten
De VAR gaf voorheen duidelijkheid of er voor bepaalde opdrachtnemers loonheffingen ingehouden en betaald moesten worden. De VAR is sinds 1 mei 2016 afgeschaft. Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Opdrachtgevers en -nemers kunnen nu gebruik maken van modelovereenkomsten. Als een overeenkomst goedgekeurd is door de Belastingdienst en beide partijen zich houden aan de overeenkomst, dan mogen de betrokken partijen er op vertrouwen dat er geen arbeidsovereenkomst ontstaat. De Wet DBA brengt momenteel veel onrust. De praktijksituaties sluiten namelijk niet aan op de gewenste uitkomst. De handhaving wordt momenteel uitgesteld zodat er onderzoek kan plaatsvinden door het kabinet. Tot in ieder geval 1 juli 2018 zal de Belastingdienst niet overgaan op boetes aan ZZP’ers en opdrachtgevers.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst
Als er een ZZP’er wordt ingezet, is het de bedoeling dat deze niet wordt ingezet op basis van een arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een gezagsverhouding, verplichting tot het betalen van loon en een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten, dan heb je te maken met een arbeidsovereenkomst.

Zzper worden, hoe gaat dat?
Zzper worden is met de juiste voorbereiding en kennis voor iedereen toegankelijk. Met de benodigde kennis en het in acht nemen van de juiste stappen kan ook jij ZZP’er worden. Veel mensen kiezen hiervoor omdat ze graag meer zelfstandigheid en vrijheid in hun werk willen. In principe is een zelfstandige zonder personeel een privépersoon die kiest ervoor om een bedrijf te starten. Op deze manier wordt je ondernemer.

Modelovereenkomsten inkijken
Als er in het onderwijs ZZP’ers worden ingezet, kun je werken met een modelovereenkomst. Als de Belastingdienst modelovereenkomsten heeft beoordeeld, dan maken ze deze openbaar middels hun website. Je bent niet verplicht om deze te gebruiken, maar het kan wel een handig voorbeeld zijn. Uiteindelijk gaat het er vooral om hoe partijen de overeenkomst uit voeren. Probeer je daarom altijd aan de inhoud van de overeenkomst te houden zodat je niet voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Hulp van de belastingdienst
Omdat het niet gemakkelijk is om als werkgever te bepalen of er nu wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, biedt de Belastingdienst hulp. Zij hebben namelijk een handreiking opgesteld die werkgevers hierbij kan helpen. Als je als school zelfstandigen zonder personeel wilt inzetten, is het relevant om betreffende handreiking goed door te nemen. Ook kun je op de website modelovereenkomsten vinden die waardevolle informatie bevatten. Twijfel je hierna nog steeds? Dan is het aan te raden om een jurist in te schakelen om dit voor je uit te zoeken.

VorigeBeroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst
VolgendeWerkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter