Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijstoptalentprijs 2015 van start

Onderwijstoptalentprijs 2015 van start

De jaarlijkse OnderwijsTopTalentPrijs gaat in mei weer van start. Alle lerarenopleidingen ontvangen de informatiefolder met een uitnodiging om mee te doen. Elke pabo mag één student afvaardigen. Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs kunnen maximaal drie personen kandideren, uit verschillende vakgroepen. De OnderwijsTopTalentPrijs wordt uitgereikt in oktober, tijdens de Nationale Onderwijsweek. Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer bij het uitreiken van de diploma's, als duizenden enthousiaste jonge docenten de opleiding verlaten en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijstoptalentprijs

Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e-learning

Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e-learning

Effectonderzoek van Pi Research toont aan dat leerkrachten voorafgaand aan het volgen van online scholing op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld zichzelf een 4 geven. Na het volgen van e-learning scoren zij zichzelf een dikke 7. Belangrijk omdat er in Nederland gemiddeld in elke schoolklas wel een mishandeld kind zit. Hiermee lijkt een goede manier gevonden te zijn om het knelpunt, dat veel leraren die zichzelf al jaren te kort vinden schieten op dit gebied, op te lossen op een snelle, effectieve en voor scholen betaalbare manier. 20.000 leerkrachten al geschoold...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kindermishandeling

Nederlandse leerlingen ongemotiveerd

Nederlandse leerlingen ongemotiveerd

Veel Nederlandse leerlingen lijken geen plezier in het leren te hebben en ervaren het recht op onderwijs als een plicht. Ze vinden het leuk om op school andere leerlingen te ontmoeten, maar voor de lesstof is er geen enthousiasme. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang schrijft dat in het voorwoord van haar verslag over de staat van het onderwijs in het afgelopen schooljaar, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. In het Onderwijsverslag 2013/2014 staan de bevindingen van de schoolbezoeken van de inspecteurs. Het gebrek aan motivatie wordt in het hele onderwijs als een knelpunt gezien. Veel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Motivatie

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Het Nederlandse onderwijs doet veel om leerlingen, studenten en docenten uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen. Maar de verschillen tussen scholen die het goede voorbeeld geven en de instellingen die achterblijven zijn te groot. Daarom blijft verbetering nodig en moeten achterblijvers leren van de kopgroep. Dat zeggen minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2013-2014 (de Staat van het Onderwijs) dat vandaag door de Inspectie van het Onderwijs aan de bewindslieden werd aangeboden. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling

Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gedaald. Daardoor daalt de werkgelegenheid en komen ook pabo-afgestudeerden moeilijker aan een baan in het onderwijs. In het primair onderwijs werken al weinig jonge leraren. Twee procent is jonger dan 25 jaar. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘De komende jaren gaan veel leraren met pensioen. Daarom ondernemen we nu actie om voldoende jonge leraren op te leiden en te behouden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort