Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Ouderbijdrage

Onderwijs dossier Ouderbijdrage

Het Docentenplein onderwijs dossier "Ouderbijdrage" bevat:

"Ouderbijdrage" in het onderwijsnieuws

Leerlingen mogen niet de dupe worden van vrijwillige ouderbijdrage

Minister Slob (Onderwijs) wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Daarom heeft hij de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend...

→ Lees dit artikel


Vrijwillige ouderbijdrage is vaak verplicht

Er zijn grote verschillen in de hoogte van de ouderbijdrages die scholen aan ouders vragen. Sommige scholen vragen 15 euro, duurdere scholen tot honderd keer zoveel: 1.500 euro. In hun schoolgidsen wekken veel scholen...

→ Lees dit artikel