Er zijn grote verschillen in de hoogte van de ouderbijdrages die scholen aan ouders vragen. Sommige scholen vragen 15 euro, duurdere scholen tot honderd keer zoveel: 1.500 euro. In hun schoolgidsen wekken veel scholen de suggestie dat niet betalen geen optie is, terwijl de school ouders niet mag verplichten tot betaling.

Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad onder 234 algemeen bijzondere basisscholen die informatie over de ouderbijdrage op internet hadden staan. Deze niet-openbare en niet aan religieuze stromingen verbonden scholen staan erom bekend dat ze soms een hoger bedrag vragen.
Scholen melden vaak niet dat overblijfbijdrage vrijwillig is

Bijna alle onderzochte scholen met een continurooster verzuimen te vermelden dat de overblijfbijdrage die ze vragen vrijwillig is. Als een school kinderen verplicht om tussen de middag op school te blijven, hoeven ouders niet bij te dragen in de kosten, heeft de overheid bepaald.

Bijna een derde van de scholen vraagt meer dan 250 euro per jaar. Zeker zes scholen vragen meer dan 1.000 euro. Veelal geven ze als reden dat de bijdrage van de overheid niet voldoende is om onderwijs te kunnen geven zoals de school dat het liefst zou doen.
Ouderbijdrage gebruikt om klassen te verkleinen

Bestuurders van dure scholen zeggen dat kinderen er ook veel voor terugkrijgen. Ze gebruiken het geld om de klassen te verkleinen en vakleerkrachten aan te nemen. Ze vinden niet dat zij daarmee minder vermogende ouders afschrikken. Ouders baseren hun schoolkeuze vooral op andere aspecten, zegt Liesbeth de Rijke, directeur van de De Noordwijkse School (1.275 euro per jaar). Ouders kiezen volgens haar eerder voor “de focus van de school.”

Deze maand diende Kamerlid Jasper van Dijk een motie in om de ouderbijdrage te binden aan een wettelijk maximum. Die motie werd verworpen: de SP kreeg alleen steun van de PvdA en de Partij voor de Dieren.

VorigeSinterklaas Cup Song hit op YouTube
VolgendeBewegingsonderwijs verdient verbetering
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter