Minister Slob (Onderwijs) wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Daarom heeft hij de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen. Dat schrijft Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het komt soms voor dat leerlingen niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of een sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Dat leidt tot situaties waarbij kinderen als enige in een andere klas worden gezet of huiswerk moeten maken terwijl de rest van de leerlingen in een pretpark is. Het buitensluiten van leerlingen is de minister dan ook een doorn in het oog: ‘Dit is onacceptabel. Elk kind moet mee kunnen doen, ook met de uitjes.’

Taak voor besturen
Volgens de minister en de PO- en VO-Raad is het een taak van schoolbesturen om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, of de ouderbijdrage nu is betaald of niet. ‘Het is voor een kind verschrikkelijk om als enige niet mee te mogen op schoolreis of naar het paasontbijt. Dat moeten we koste wat kost voorkomen’, zegt de minister.

Slob ziet dat scholen, leraren en de raden ook allemaal tegen het buitensluiten van leerlingen zijn. Tegelijkertijd zijn er nog te vaak incidenten. ‘De raden gaan er dus nu mee aan de slag, om te voorkomen dat er in de toekomst nog kinderen buiten de boot vallen’, aldus de minister.

Geen maximum
De Tweede Kamer had minister Slob gevraagd om een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage, zodat scholen geen extreem hoge bedragen kunnen vragen. Hij vindt dit onverstandig, omdat de kans bestaat dat dit bedrag de norm gaat worden op scholen.

Uit onderzoek is verder gebleken dat de schoolbesturen (sectorraden), ouders (Ouders& Onderwijs) en leerlingen (LAKS) tevreden zijn over de huidige regelgeving. Het gaat vooral om beter naleven. Ook de Raad van State stelde in een recente uitspraak dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn.

Misstanden melden
De minister heeft daarnaast de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om goed in de gaten te houden of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Mochten scholen dat wel doen, dan krijgen ze de opdracht om dit aan te passen. Ouders die tegen verplichte bijdrages aanlopen kunnen dit ook melden bij de medezeggenschapsraad van de school of bij de inspectie.

VorigeStudenten komen sneller in de schulden
VolgendeNederland 100 vrouwelijke hoogleraren rijker
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter