Vertalingen in het onderwijs steeds belangrijker

Het primair onderwijs kampt al een tijd met een stijgend aantal kinderen dat de Nederlandse taal niet machtig is. Het communiceren van belangrijke informatie wordt hierdoor moeilijker en dit kost docenten veel extra tijd. Dat zorgt voor verschillende problemen en zorgt er tevens voor dat vertalingen in het onderwijs steeds belangrijker worden. Het doorgeven van cruciale informatie is namelijk gewoon noodzakelijk. En helaas komt deze vaak belangrijke informatie het best over in de eigen taal. Daarnaast kiezen ook steeds meer docenten ervoor eigen lesmaterialen te ontwikkelen. Ook daarbij kunnen vertalingen handig zijn.

Nieuwkomers en expatkinderen
Verschillende media melden aan het begin van deze maand dat steeds meer expatkinderen worden geplaatst op reguliere basisscholen. Eerder werd er door ouders van deze kinderen vaker gekozen voor een internationale basisschool omdat de taal daar een kleiner probleem vormt. Nu worden ook reguliere basisscholen steeds vaker opgescheept met kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en dat zorgt voor problemen. De verwachting is dat het aantal expatkinderen in de komende jaren alleen maar verder zal gaan stijgen doordat bedrijven steeds meer werknemers halen uit het buitenland. Het gaat dan om markten waarbinnen in Nederland grote tekorten zijn, zoals de ICT. Het aantal nieuwkomers daalt echter enigszins. Vertalen biedt een gedeeltelijke oplossing voor het probleem.

Vertalen van informatie voor ouders en kinderen
Voor ouders en kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, kan het erg waardevol zijn om informatie in de juiste taal aangeleverd te krijgen. Denk hierbij aan her communiceren van een schoolreisje, opmerkingen over het gedrag van kinderen, het maken van een afspraak voor de ouderavond of het maken van andere afspraken. Om informatie in de juiste taal door te geven, kunt u ervoor kiezen de informatie te vertalen. Dat kan gratis via een tool als Google Translate, maar u kunt er dan vanuit gaan dat de vertaling niet heel netjes gebeurt. U kunt er ook voor kiezen een professionele vertaler in te schakelen. Deze vertalers hebben vaak kennis van veel verschillende talen en het vertalen hoeft helemaal niet duur te zijn. U kunt natuurlijk nog verder gaan door een tolk in te huren, maar daarvoor moet dan wel budget aanwezig zijn. Tolken kan handig zijn wanneer u de mogelijkheid heeft ouders die een bepaalde taal spreken op eenzelfde tijd te laten komen, of direct na elkaar.

Lesmaterialen laten vertalen
Hebt u een leuk idee voor een lesmateriaal gemaakt voor de Nederlandse les die aanslaat bij leerlingen? Dan is het wellicht een goed idee om hetzelfde materiaal ook voor andere talen in te zetten. Uiteraard kan de vertaling dan door docenten onderling geregeld worden, maar u kunt er ook voor kiezen een professionele vertaler in te huren. Kiest u ervoor om het materiaal te laten vertalen door een professional, dan kunt u er zeker van zijn dat de vertaling kloppend is.

VorigeLustrumcadeau Erasmus Universiteit: colleges voor scholieren uit de regio
VolgendeOnderwijsstaking communiceren aan ouders en kinderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter