Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Dossier Vernieuwing

Onderwijs dossier Vernieuwing

Het Docentenplein onderwijs dossier "Vernieuwing" bevat:

"Vernieuwing" in het onderwijsnieuws

Vernieuwing onderwijs stagneert door begroting OCW

Het achterwege blijven van de noodzakelijke financiële middelen bij de ambities in het regeerakkoord stagneren het proces op weg naar meer eigentijds onderwijs. Daarnaast is de voorziene 'doelmatigheidskorting'...

→ Lees dit artikel


"Vernieuwing" in de lesideeën

Lespakket "Slimmer dan je denkt!"

De lespakket "Slimmer dan je denkt" gaat over de slimheid en de verbeeldingskracht van Jan Blanken om een droogdok te bouwen, maar ook het technische vernuft waarmee hij dat deed. Dankzij de nieuwsgierigheid van Jan Blanken naar nieuwe technieken is het droogdok in Hellevoetsluis nog steeds heel bijzonder. De lessen stimuleren de leerlingen om oog te krijgen voor de culturele waarde van het dok en het zal hen inspireren om zelf creatief op zoek te gaan naar technische vernieuwingen. Het lespakket...

→ Bekijk dit lesidee