Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) neemt een set aan maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds minder studenten tegen een OV-boete aanlopen. Aan de ene kant krijgen studenten die met een verlopen reisrecht bewust langer blijven doorreizen met de OV-studentenkaart te maken met hogere boetes en ook wordt de pakkans van deze frauderende studenten vergroot. Aan de andere kant worden studenten die vergeten om tijdig hun kaart met reisrecht in te leveren tegemoet gekomen. Wanneer zij niet hebben gereisd met hun verlopen reisrecht volgt er geen boete. Hebben ze dat onbewust wel gedaan krijgen ze de eerste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-jaarkaart

Digitale eindtoets afnemen: zo maakt u de juiste keuze

Digitale eindtoets afnemen: zo maakt u de juiste keuze

Hoe kiest u als basisschool de juiste eindtoets? Kiest u voor een digitale of papieren toets? En als de school digitaal wil toetsen, zijn alle (technische) randvoorwaarden goed geregeld? Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen van verschillende aanbieders. Hiervan zijn er vier digitaal én adaptief. De inzet van ICT in het onderwijs is effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen van het Vier in balans-model: namelijk visie, infrastructuur, inhoud en toepassingen en deskundigheid.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij D66 waren er voldoende stemmen voor een motie om deze zogenoemde doelmatigheidskorting te schrappen. Goed nieuws, vindt de PO-Raad. De bezuiniging, die voor het primair onderwijs zou oplopen tot structureel 61 miljoen euro, was een gevolg van opstapelende tekorten op de onderwijsbegroting. Zo bleek afgelopen voorjaar dat de overheidsuitgaven aan onderwijs honderden miljoenen euro’s hoger uitvielen dan verwacht. De PO-Raad heeft......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bezuinigingen | PO-Raad

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hiermee ingestemd. De rekentoets wordt dit jaar wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee. Omdat het belangrijk blijft dat alle leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, werken betrokkenen aan een plan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Proef: inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Proef: inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Bij het toetsen van de kwaliteit van hogescholen en universiteiten ervaren deze onderwijsinstellingen veel overbodige administratieve lastendruk. Eens per 6 jaar worden zij voor hun accreditatie onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarbij instellingen soms documentatie opbouwen die kan oplopen tot 60 ordners. Via een proef wil minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. De ministerraad heeft ingestemd met een proef die in januari 2018 wordt opengesteld. Aan deze ‘pilot instellingsaccreditatie’......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kwaliteitskeuring