Onderwijsnieuws algemeen

Differentiatie in het onderwijsstelsel te ver doorgeschoten

Differentiatie in het onderwijsstelsel te ver doorgeschoten

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn publicatie Hoofdlijnen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Differentiatie

Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans

Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor. Dit staat in het advies Toets wijzer dat Onderwijsraad vandaag heeft aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob. De huidige toetspraktijk is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Laat gemeente 'voorschool' betalen

Laat gemeente 'voorschool' betalen

Gemeenten moeten kunnen betalen voor het bijspijkeren van peuters uit gezinnen die het niet breed hebben. Dat vindt de linkse oppositie, die werkt aan een wet om dat mogelijk te maken. GroenLinks, SP en PvdA vinden dat ieder kind zo nodig naar de 'voorschool' moet kunnen. Vroeger kon een kind dat zich bijvoorbeeld slecht redt in het Nederlands omdat de ouders thuis een andere taal spreken, desnoods vaak kosteloos naar de peuterspeelzaal. Maar nu die is samengesmolten met het kinderdagverblijf, moeten ouders zelf hun portemonnee trekken. De oppositiepartijen stellen dat daardoor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Peuterspeelzaal

Meer aandacht voor acceptatie LHBTI-scholier

Meer aandacht voor acceptatie LHBTI-scholier

Op docentenopleidingen moet het leren van vaardigheden om de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren te bevorderen verplicht worden. Ook moeten scholen uitvoering geven aan de verplichting aandacht te besteden aan LHBTI-leerlingen, want daar schort het vaak aan. Dat schrijft belangenorganisatie COC Nederland in een brief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. ,,Met deze brief roepen we u op om alles te doen wat in uw macht ligt om ervoor te zorgen dat scholen in de lessen daadwerkelijk positieve aandacht aan LHBTI-acceptatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LHBTI

Mobieltjes in klas bieden ook kansen

Mobieltjes in klas bieden ook kansen

Een landelijk verbod op mobieltjes in de klas, zoals in Frankrijk, gaat veel te ver, een smartphone biedt ook pedagogisch-didactische kansen. Dat vindt een op de drie scholen, blijkt uit een peiling van de vereniging voor christelijk onderwijs Verus onder 600 schoolleiders van basis- en middelbare scholen. Veel ondervraagden geven aan dat ze willen dat hun leerlingen meer contact met elkaar hebben in plaats van online contact. Een verbod op mobieltjes vinden ze daarvoor het verkeerde instrument, want ,,via passende werkvormen kun je ook prima het real life contact stimuleren'. Een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Mobieltjes