Een aantal veranderingen in de wereld kunnen onze samenleving kapotmaken. Economisch: afnemend en oneerlijk verdeeld werk, toename verschil arm-rijk, toename vaste lasten en kosten gezondheid. Milieu: verandering klimaat, toename energieverbruik, verspreiding plastic, uitsterven planten en dieren, toename lichaamsvreemde stoffen in het voedsel, opraken grondstoffen. Macht: verschuiving macht van overheid naar multinational. Sociaal: afname gevoel van veiligheid, verdwijnen gemeenschapsgevoel.
Een aantal oorzaken zijn verantwoordelijk voor deze veranderingen in deze wereld: het gebruik van fossiele brandstoffen, globalisering, overbevolking, groei-economie, geldschepping door private banken en belasting op arbeid. Samengevat: te veel mensen consumeren te veel.
De maatregelen die genomen moeten worden, zijn: verminderen globalisatie, fossiele energie vervangen door duurzame energie, groei-economie vervangen door circulaire-economie, belasting op arbeid vervangen door belasting op consumptie, stimuleren kleine gezinnen, beperken immigratie en religieuze en politieke leiders dwingen tot het promoten van geboortebeperking. Samengevat: de westerse wereld moet minder consumeren en in alle landen moet de bevolking krimpen.

VorigeEen eigen website maken op school
VolgendeVergeten eiland West Papua