Een lessen reeks die de kennis over West Papua vergroot d.m.v. informatie en interactief onderwijsmateriaal. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor de V.O.-scholen in Nederland. Waarom een vergeten eiland? Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea heeft in 1962 West Papua, zoals het nu heet, overgedragen aan de Indonesische regering. Vanaf die tijd is er weinig aandacht geweest voor de Papua volkeren en hun ontwikkeling
Het project bestaat uit een lessenserie van 12 lesuren, 1 introductie les, 6 blokuren uitvoering project en 1 lesuur eindevaluatie. Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding en lesmateriaal voor de leerlingen. Deze bestaan uit werkbladen en info-bladen.
De onderwerpen in de projectlessen kunnen gecombineerd worden met de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie en maatschappijleer. Hiermee wordt bedoeld verplichte leerstof voor het derde leerjaar HAVO/VWO. Deze lessen kunnen aansluiten bij het thema van het project maar is niet noodzakelijk om het project uit te voeren.
Actuele maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen ingepast worden, zoals: omgaan met duurzame energie, milieubewust leven, plastic soep in onze oceanen, hoe gaan we om met cultuurbehoud en erfgoed van andere culturen, ontwikkelingssamenwerking, hoe gaan we om met vooroordelen en stereotypering. Maar ook: klimaatverandering en de consequenties, verlies van biodiversiteit, vervuiling of overconsumptie.

Materiaal te downloaden op aanvraag email: M.L.Fliers@gmail.com

VorigeEen eigen website maken op school
VolgendeFaalangstmethode Lefgasten en Daredevils