Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Digitale lesmethode Waterwise

Digitale lesmethode Waterwise
  • Geheel gratis
  • Digitale lesmodule
  • Veilig water
  • Voor digibord of smartboard
  • Voor vmbo of havo/vwo
  • Docentenhandleiding
  • Elk thema 1 lesuur
  • Gratis download

WaterWise is een digitale lesmodule over water(beheer) van de Hoogheemraadschappen van Delfland, Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de waterschappen Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Rivierenland, Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas. De module biedt materiaal voor de onderbouw over drie thema's: veilig water, schoon water en voldoende water. Aan de hand van filmpjes, voorbeelden uit de eigen omgeving, interactieve kaarten, quizzen en foto's worden de drie hoofdthema's zo behandeld dat ze als verdiepingsstof voor een aardrijkskundeles kunnen dienen.

WaterWise is ontworpen voor gebruik op het digibord of smartboard, maar kan ook prima op een normaal beeldscherm bekeken worden. Bij het openen van de website kiest u eerst voor vmbo of havo/vwo. Voor de docent is er één handleiding voor de hele onderbouw. Elk thema vraagt 1 lesuur; voor de hele lesmodule heeft u drie lesuren nodig.

De digitale lesmodule is te vinden op www.waterwise.nl

Bron: waterwise

Reacties op dit lesmateriaal

Er zijn nog geen reacties op dit lesmateriaal

Reageer op dit lesmateriaal

Uw e-mail adres wordt niet openbaar gemaakt