Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs naar Tweede Kamer

Met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs wordt de bekostiging voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar. Als de Tweede en de Eerste Kamer beide instemmen, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Andere berekening
Om de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar te maken, gaat dit wetsvoorstel zo veel mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Om dat te bewerkstelligen, wordt de berekening van het bedrag dat een school krijgt , aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn:

• er wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde leeftijd van leraren op de school;
• voor leerlingen in de onderbouw wordt hetzelfde bedrag gehanteerd als voor leerlingen in de bovenbouw;
• de bekostiging voor personeel en materieel wordt samengevoegd tot één bedrag;
• de personele bekostiging gaat over van schooljaar naar kalenderjaar, waardoor de gehele bekostiging plaatsvindt per kalenderjaar. Hierdoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari van het voorgaande jaar;
• voor het speciaal basisonderwijs wordt voortaan de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, net als in (voortgezet) speciaal onderwijs.

Overgangsregeling
Met het wetsvoorstel verandert de berekening van het bedrag dat een schoolbestuur krijgt. Door deze wijzigingen kunnen de bedragen hoger of lager uitvallen ten opzichte van de huidige berekening. Om die reden is er voor de eerste drie jaren een overgangsregeling. Daarmee krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie.

Meer informatie
Meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging vindt u hier, zoals een link naar het wetsvoorstel en verschillende vragen en antwoorden over de vereenvoudiging van de bekostiging. Ook kunt u hier een indicatie vinden van het nieuwe budget van uw school(bestuur) als de vereenvoudiging van de bekostiging nu zou worden toegepast.

VorigeNWO-Vidi van 800.000 euro voor 81 ervaren onderzoekers
VolgendeRegeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter