Nederland kan leren van de Denen als het om internationale studenten gaat

“Het terugbrengen van het aantal internationale studenten dat studeert in Nederland gaat negatief uitpakken voor onze economie en het onderwijs," zegt Timo Timmerman, CEO van SRH Haarlem University of Applied Sciences. Hij voorziet dat de Nederlandse maatregelen jegens internationale studenten hetzelfde effect zullen hebben als destijds in Denemarken, en waar het Scandinavische land inmiddels op is teruggekomen. 

Timmerman ziet met lede ogen aan wat er in Nederland op de planning staat. “Een ongenuanceerde rem zetten op de werving van internationale studenten is verkeerd en zal zich tegen ons keren,’’ aldus Timmerman. Hij doelt hier op het recente voorbeeld van Denemarken, waar een vergelijkbaar beleid werd geïmplementeerd. De Denen kregen binnen een jaar te maken met negatieve gevolgen voor het onderwijs, economie en internationale uitwisseling.

“Dit is een zaak waar we lering uit moeten trekken. Denemarken is hier ook op teruggekomen en ziet buitenlandse studenten nu als het nieuwe goud. De overheid doet er alles aan om buitenlandse studenten naar Denemarken te halen en na diplomering te behouden.” Timmerman benadrukt dat als er minder buitenlandse studenten naar Nederland komen dit niet alleen financiële gevolgen zullen hebben voor de economie, maar dat ook uitwisselingsprojecten met buitenlandse universiteiten op de tocht komen te staan. “Onze sterke positie binnen het Europees onderwijs komt in gevaar. Laten wij vooral doorgaan om internationale studenten de vrijheid te geven om in Nederland te komen studeren.’’

‘Niet alleen symptomen bestrijden’

Akos Kiraly, Head of Sales Strategy at SRH Higher Education, zegt dat welke weg Nederland ook inslaat, dit publieke debat het imago van Nederland als studiebestemming schaadt. “Hopelijk erkent Nederland de positieve economische, sociale en culturele invloed van internationale studenten bij het nemen van een beslissing. Door taalondersteuning en inburgeringscursussen uit te breiden, te investeren in studentenwoningen en het collegegeld aan te passen aan de marktrealiteit, kunnen de problemen daadwerkelijk worden opgelost en niet alleen de symptomen worden bestreden.”

‘Omarm internationale studenten’

Emma Douglas komt uit Nigeria en studeert sinds februari in Nederland. Zij vindt dat het Nederlandse hoger onderwijs het als kans moet zien om internationale studenten te verwelkomen. "Interacties tussen studenten met verschillende achtergronden bevorderen het begrip en creëren vriendschappen, terwijl internationale netwerken individuen en organisaties wereldwijd ten goede komen. Bovendien trekken universiteiten met inclusieve gemeenschappen toekomstige studenten, docenten en onderzoekers aan, wat hun reputatie en concurrentievermogen ten goede komt. Het aannemen en ondersteunen van internationale studenten is niet alleen een morele plicht, maar positioneert universiteiten ook strategisch voor succes in een onderling verbonden wereld.''

VorigeWaarom e-learning tools goed werken in het huidige onderwijs
VolgendeSteeds meer scholen doen aan schoolontbijt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter