Een derde van kinderen op basisschool leeft in stressvolle thuissituatie

Bijna een op de drie basisschoolleerlingen in groep 5 kampt met stressvolle situaties thuis, veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar kinderen gemiddeld meer stress ervaren en minder mogelijkheden hebben om te ontspannen, liggen de gemiddelde leerprestaties lager. Toegang tot cultuur en andere vormen van ontspanning hebben net als een stijging van het gezinsinkomen een positieve invloed op de leerprestaties.

Het onderzoek ‘Kansenongelijkheid in Nederland’ is uitgezet onder een representatieve steekproef van basisscholen in heel Nederland. Uit de resultaten blijkt verder dat 38 procent van de kinderen opgroeit in gezinnen waar bezuinigd is op basisbehoeften. 28 procent van de gezinnen heeft moeite met het voldoen van de schoolbijdrage. Het is de tweede keer dat het onderzoek is uitgevoerd onder basisschoolleraren. Dit jaar is vanwege de dalende koopkracht in Nederland de vraag naar (financiële) stress toegevoegd aan het onderzoek.

Effect inkomen op leerprestaties kinderen

De thuissituatie, omgevingsfactoren en onderwijskwaliteit spelen elk een aanzienlijke rol in de verschillen in leerprestaties en CITO-scores tussen basisschoolleerlingen. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een lager inkomen (minder dan 20.000 euro) krijgen gemiddeld genomen een kaderberoepsgericht advies, terwijl kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen (40.000) gemiddeld genomen een havo-advies krijgen.

Interessant genoeg blijkt uit het onderzoek dat als kinderen meer mogelijkheden hebben om te ontspannen, zoals sporten, de natuur ontdekken of logeren bij vriendjes, dit ook een positief effect heeft op hun leerprestaties. Het verminderen van stress en het verbeteren van ontspanningsmogelijkheden heeft hetzelfde effect als het verhogen van het gezinsinkomen met 10.000 euro. Sinds het einde van de coronacrisis is er enige verbetering te zien in het aantal mogelijkheden om te ontspannen. Basisschoolleerlingen hebben weer meer sociale contacten en genieten vaker van uitjes zoals theater, pretparken, de natuur en zomervakanties.

Gelijke kansen

Toch genieten nog niet alle kinderen van deze verbetering: 1 op de 3 heeft geen toegang tot deze vormen van ontspanning. Serieuze investeringen vanuit gemeenten en het bedrijfsleven in bijvoorbeeld sportclubs, cultuur en schoolmaaltijden zouden dat kunnen verbeteren. “Een schrikbarende hoeveelheid kinderen groeit op met financiële stress thuis. Dit doet veel met hun kansen. Het is goed om te beseffen dat de meeste van deze kinderen bij elkaar in de klas zitten”, aldus Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. “Belangrijk is dat het onderzoek laat zien dat we niet onmachtig zijn. Wij kunnen er iets aan doen. Voor de kinderen en de samenleving van morgen.”

Dat benadrukt ook ABN AMRO CEO en voorzitter van de ABN AMRO Foundation Robert Swaak: "Een valse start door bijvoorbeeld financiële stress thuis, iets waar je als kind niks aan kan doen, kan gevolgen hebben voor de rest van je leven. Dat is niet eerlijk. Met de ABN AMRO Foundation willen wij juist eerlijke kansen voor iedereen stimuleren, zeker voor kinderen die opgroeien in een stressvolle omgeving. Ik ben heel trots op de talloze ABN AMRO-vrijwilligers die zich ieder jaar inzetten om deze kinderen te helpen met een extra zetje in de goede richting.”

VorigeProfiteer van de voordelen van een groen schoolplein
VolgendeWat zijn de voordelen van het gebruik van Virtual Reality in het klaslokaal?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter