Intentie voor duurzaam zorgonderwijs is groot

LUMC-onderzoekers Evelyn Brakema, Eva Visser en Lea Wiggers schreven een rapport over duurzaamheid in zorgopleidingen. Slechts een klein deel van de opleidingen en curricula hebben het over duurzaamheid. Terwijl veel opleidingen wel willen, maar niet weten hoe. Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie rondom het thema duurzaamheid in Nederlandse universitaire zorgopleidingen.

Een zeer actueel onderwerp in het licht van het nieuwste IPCC rapport dat verscheen op 28 februari. Dit IPCC rapport benadrukte nogmaals dat de aanpassing van mensen aan de klimaatcrisis te traag gaat, met grote gevolgen voor de gezondheid. Ondanks deze duidelijke link tussen klimaatverandering en gezondheid, blijkt uit het rapport dat nog weinig universitaire opleidingen in de gezondheidszorg duidelijk aandacht besteden aan duurzaamheid.

Onderzoeker Eva Visser vertelt: "Planetary Health en Duurzaamheid bleken nog nauwelijks aan bod te komen in de opleidingen. Zo bleken slechts 6 van de 58 onderzochte onderwijsregelingen en curricula duurzaamheid te noemen. Wel zagen we dat het draagvlak groot is om het thema op korte termijn in te bedden. Alleen de kennis ontbreekt nog hoe."
Daarom zijn er gesprekken gevoerd met studenten, docenten, opleidingsdirecteuren en andere stakeholders en zijn inspanningen en randvoorwaarden omschreven om duurzaamheid op te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan het verplicht stellen dat duurzaamheid onderdeel is van de opleiding, maar ook trainingen voor docenten over klimaatverandering en gezondheid, en landelijke samenwerking over dit thema zijn van belang.

Uit deze ideeën is een duidelijke aanbeveling met vervolgstappen gekomen. Projectleider Evelyn Brakema: “Met dit rapport in de hand kunnen opleidingen aan de slag om duurzaamheid op te nemen in het curriculum en zijn de zorgprofessionals van de toekomst ook daadwerkelijk voorbereid op de toekomst.”

Deze inventarisatie sluit aan bij de roep die wordt gehoord vanuit de professionals en die op 1 februari dit jaar als brief is aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Het rapport is vanaf nu vrij in te zien op de website van GREENER. En is uitgevoerd in opdracht van het Programma Duurzame Zorg van VWS.

VorigeEen goed cv is het halve werk
VolgendeWaarom je als docent een VOG nodig hebt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter