Spelenderwijs leren programmeren

Onze wereld verandert. Technologie neemt een steeds belangrijkere rol in. Sommige banen verdwijnen, omdat computers deze banen veel sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. Er komen ook banen bij want de software die in staat is deze taken uit te voeren moet gemaakt worden. Niet gek dus dat de banen voor het oprapen liggen in de IT. Er is al jaren een groot tekort aan programmeurs en IT-professionals. De kans is daarom groot dat een kind dat nu op de basisschool zit in zijn toekomstige werk op een of andere manier te maken graat krijgen met technologie. Het is daarom goed om in te spelen op deze toekomst. Bijvoorbeeld door te leren programmeren.

De voordelen van leren programmeren
In een interview zei Steve Jobs ooit eens: “Iedereen zou een computer moeten leren programmeren, want die leert je denken”. Hij zei dit in de jaren negentig, toen computers net populair werden en mobiele telefoons en smartphones nog niet bestonden. Sindsdien is de ontwikkeling van de technologie razendsnel gegaan en zijn we voor veel dingen afhankelijk geworden van het internet.

Als je programmeert ben je bezig met het doorgronden van complexe problemen. Door middel van logisch denken probeer je een creatieve oplossing te vinden. Je leert het probleem op te delen in kleinere deelproblemen die makkelijker op te lossen zijn. Door het probleem op te breken in vind je uiteindelijk sneller de oplossing. Programmeren stimuleert het logisch denken. Het maakt je creatief. Het is een manier om digitaal dingen tot leven te wekken, een verhaal te verzinnen of een eigen game te maken. Daarnaast leert het een kind efficiënt samen te werken met klasgenoten. Programmeren is niet saai, het spreekt juist tot de verbeelding. Kun je programmeren? Dan kun je digitaal alles maken wat je wilt.

Programmeren voor kinderen
Programmeren is eigenlijk niets meer dan het geven van een set instructies aan een computer. Ook op jonge leeftijd kun je leren programmeren. Je maakt dan natuurlijk geen ingewikkelde software in Java of C++, maar denkt na over hoe een voorwerp het snelst van A naar B komt. Zo leer je vooruit te denken en de consequenties van bepaalde instructies te bekijken en hiervan te leren. Op deze manier kan een kind vanaf vier jaar de basisprincipes van programmeren leren. Krijgt een kind vanaf vier jaar programmeeronderwijs, dan is het vanaf de bovenbouw en op de middelbare school al mogelijk om een echt stukje code te schrijven in een objectgeoriënteerde programmeertaal zoals Java of C.

Programmeren op school
Programmeren is geen verplicht vak op de basisschool, maar de overheid stimuleert wel dat er meer aandacht uitgaat naar dit vak. Steeds meer basisscholen en middelbare scholen besteden aandacht aan programmeren en nemen het vak op in hun lessenpakket. Op de basisschool zijn er vanaf de onderbouw tot de bovenbouw mogelijkheden. Er zijn verschillende lespakketten op de markt die zich richten op programmeren. Met de digitale leeromgeving cospaces kunnen ontwikkelen kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Ze leren op een toegankelijke manier programmeren door zelf een 3D wereld te bouwen waarin zij spellen kunnen maken of simulaties kunnen doen. Vervolgens kunnen ze met een VR- bril deze wereld bekijken. Zo kunnen ze samen met hun klasgenoten of met de docent een eigen gebouwd huis bekijken. Het is ook mogelijk om met augmented reality modellen op een ruimtelijke manier te kunnen bekijken.

Het programma houdt rekening met het niveau van het kind. Kinderen in de onderbouw kunnen gebruik maken van een blokkensysteem om een wereld te bouwen, terwijl kinderen uit de bovenbouw en kinderen op de middelbare school al een echt script leren schrijven.

Programmeren opnemen in het lespakket
Programmeren is nog niet ingeburgerd in het onderwijs. De meeste onderwijsinstellingen besteden er nog geen aandacht aan. Wordt er wel aandacht aan besteed dan is het meestal in het kader van een thema periode, waar het dan bij blijft. Dat is een gemiste kans. Hoe kunnen scholen het programmeeronderwijs wel goed inzetten? Dat kan door het te combineren met andere vakinhoud. Dat kan op de middelbare school door het te combineren met bijvoorbeeld de wiskunde of natuurkundeles. Op de basisschool kan er aansluiting worden gezocht met een bepaald thema. Daarnaast is het belangrijk dat er een stuk professionalisering plaatsvindt bij de leerkrachten. Docenten zouden bijgeschoold moeten worden zodat zij een goede invulling aan het programmeeronderwijs kunnen geven.

VorigeOndanks cruciale positie steeds minder schoolleiders
VolgendeZo ziet het ideale klaslokaal eruit
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter