Brandbrief aan minister Slob: Geef eindexamenkandidaten voortgezet speciaal onderwijs gelijke kansen

Eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die net als andere scholieren al geruime tijd thuis zitten, hebben onlangs gehoord dat hun zogenaamde college-examens door zullen gaan. Dat gebeurt met een schriftelijk en mondeling deel, waarbij het schriftelijke deel al op 26 mei start. De bestuurders van het Pleysier College en de Leo Kanner Onderwijsgroep doen nu een klemmend beroep op minister Slob om deze bijzondere groep eindexamenkandidaten gelijke kansen te geven als andere eindexamenkandidaten. De bestuurders vragen de minister daarom om het aantal herkansingen te verruimen. Dat kan de stress bij deze kwetsbare groep leerlingen verkleinen.

Marije Veldhuis, bestuurder Pleysier College: “Wij vragen aandacht voor een specifiek, maar urgent probleem dat is ontstaan voor de relatief kleine groep eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Nagenoeg geen van de VSO-scholen beschikt over een eigen examen-licentie. Deze scholen mogen daarom geen eigen schoolexamens aanbieden. Onze leerlingen behalen hun diploma’s en certificaten door deel te nemen aan het staatsexamen. Eindexamenkandidaten doen dan mee aan het centraal schriftelijk examen (CSE). In plaats van de schoolexamens leggen zij later een college-examen af. Bij niet slagen volgen herkansingen in het derde tijdvak, deze zijn vaak aan het eind van de zomervakantie.

Nu het CSE dit jaar niet doorgaat is het slagen van onze examenkandidaten volledig afhankelijk van het college examen. We zien dat als onrechtvaardig voor onze leerlingen. Te meer omdat juist voor onze leerlingen deze periode sowieso al extra complicaties met zich meebrengt gelet op hun extra ondersteuningsbehoeften, samenhangend met bijvoorbeeld hun autisme spectrum stoornis. We vrezen dan ook dat deze gang van zaken tot een veel lager slagingspercentage zal leiden dan nodig is. Dat vinden wij onnodig onrechtvaardig voor onze leerlingen.”

De bestuurders vragen minister Slob daarom met klem om voor deze speciale categorie examenkandidaten een bijzondere maatregel te nemen. Marije Veldhuis: “Wij willen meer herkansingen dan het huidige aantal van twee voor twee vakken. Wij willen dat ze alle vakken mogen herkansen.” De argumentatie hiervoor is als volgt: in het regulier VO hebben leerlingen gedurende de periode van hun programma van toetsen en afsluiting (PTA), gebouwd aan hun schoolexamencijfers met een reeks toetsen/afnamemomenten en herkansingen. Zo ontstaat een genuanceerd beeld en een cijferbuffer. Zij zijn niet afhankelijk van één week college-examen. Voor de VSO leerlingen is dit niet het geval: zij zijn afhankelijk voor hun cijfer van het CSE en de resultaten van de college-examens. Het aantal herkansingen voor de college-examens is nu verhoogd met maar één herkansing. Op zich is dat een verruiming in de slaag-zakregeling, maar die verruiming levert voor onze leerlingen nog onvoldoende ruimte op, om net als de leerlingen in het regulier onderwijs de kansen te spreiden over een langere periode en meerdere herkansingen te hebben gedurende de hele PTA periode (vaak één herkansing per toetsweek/periode). Het verruimen van de herkansingsmogelijkheden zorgt zo in zekere zin voor gelijke kansen op een diploma tussen leerlingen die via schoollicentie examen doen en voor leerlingen die dat via staatsexamens doen.

Marije Veldhuis: “Onze scholen en onze leerlingen zijn recent geïnformeerd over het feit dat de college-examens doorgang vinden met een schriftelijk en mondeling deel, waarbij het schriftelijke deel al op 26 mei start. Gelet op de korte termijn en de begrijpelijke stress bij onze leerlingen, dringen wij aan op een spoedig en daadkrachtig besluit om onze leerlingen een gelijkwaardige kans te bieden om het eindexamen dit jaar met goed gevolg af te ronden.”

VorigeHulp bij studiekeuze
VolgendeHelft ouders wil basisscholen weer open na meivakantie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter