Schooladvies uitstellen tot na cito-toets

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten ervoor het schooladvies aan kinderen uit groep 8 voortaan pas weer te geven nadat de resultaten van de eindtoets (ook wel de cito-toets genoemd) bekend zijn. Volgens de partijen hebben op het moment kinderen van lager opgeleide ouders een kleinere kans op een goed advies dan klasgenootjes. Vaak wordt namelijk het advies niet meer aangepast nadat de cito-toets duidelijk heeft gemaakt dat een leerling een hoger niveau aankan. De huidige manier werd in 2014 geïntroduceerd in het onderwijs, maar moet nu dus weer ongedaan gemaakt gaan worden.

Mondigheid loont
In principe is een leraar verplicht een eerdere beoordeling te heroverwegen indien uit de resultaten van de eindtoets blijkt dat de leerling een hoger niveau aankan. In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen houden vooral hoogopgeleide ouders hierbij een oogje in het zuil en vragen zij de leraar actief om een herbeoordeling indien dit niet vanzelf gebeurt. Daardoor hebben kinderen van hoger opgeleide ouders dus een grotere kans op een hoger advies. Dit zou voorkomen moeten worden door het schooladvies pas definitief te maken na afronding van de eindtoets.

Oefenen loont
Kinderen van hoger opgeleide ouders hebben ook zonder heroverweging meestal al een hoger schooladvies op zak bij het verlaten van de basisschool. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren waaronder het feit dat hoger opgeleide ouders hun kinderen meer laten oefenen voor de cito-toets dan bij lager opgeleide ouders het geval is. Deze ouders gaan bijvoorbeeld aan de slag met taal en rekenen oefenen waardoor hun kind beter voorbereid aan de eindtoets begint.

Het is voor ouders handig te weten hoe de eindtoets werkt en wat de rechten van het kind zijn op basis van behaalde resultaten. Oefenen van cito kan trouwens erg goed helemaal gratis. Online zijn er veel verschillende websites te vinden waar ouders en kinderen de cito-toets kunnen oefenen. Informatie over de cito-toets kunt u verkrijgen door bijvoorbeeld blogs te lezen op websites als Citomateriaal.nl. Bekijk alle blogs van deze website en ga vervolgens direct aan de slag met het oefenen voor de eindtoets. Dat kan uiteindelijk jaren schelen!

VorigeOnderwijsstaking communiceren aan ouders en kinderen
VolgendeMbo-studenten willen eigen titel na afstuderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter