Stakende schoolleiders laten zich horen

Met een speciale School(leiders)bus reisden schoolleiders samen met de AVS in alle vroegte vertrokken van Den Haag naar de Dam in Amsterdam. De stakende schoolleiders hebben een petitie aangeboden aan minister Slob en veel schoolleiders en leraren hebben plaats genomen op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Er was een grote opkomst door het hele land om te zorgen voor structurele investeringen in het onderwijs.

Meer dan 4000 scholen sloten hun deuren. In Amsterdam was een grote opkomst van schoolleiders, leraren, ouders, leerlingen en politici. Bij de manifestatie op de Dam is het druk. Schooldirecteur Lizzy Heistek sprak daar namens de AVS de menigte toe: “Laten wij onze krachten bundelen. Schoolleiders, leraren, bestuurders, onderwijsondersteuners samen voor goed onderwijs. Zij zijn misschien gek, maar wij laten ons niet gek maken.” Uit alle geledingen in de maatschappij en uit alle hoeken van het land komen steunbetuigingen voor de staking.

Petitie
In Den Haag bood schoolleider Judith Sliedregt, voorzitter van de AVS Ledenraad is, minister Slob in Den Haag namens de schoolleiders een petitie aan. In een boekje zijn meer dan 400 tips van schoolleiders opgenomen. Zij gaven de afgelopen week gehoor aan de oproep om de zin ‘Als ik minister van Onderwijs zou zijn, dan…’. Bij de overhandiging sprak Sliedregt de minister toe: “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje”. Slob zegt dat hij er alles aan zal doen om de schoolleiders te helpen. Hij geeft echter vlak voor het onderwijsdebat aan dat hij niet van plan is meer geld aan het onderwijs toe te zeggen. Sliedregt: “De schoolleider doet er toe! Waardeer en faciliteer die dan ook!”

AVS-voorzitter Petra van Haren sprak op Het Plein de schoolleiders toe: “Het massale signaal dat vandaag is afgegeven, nadrukkelijk ook door schoolleiders, mag niet genegeerd worden. Na vandaag hoop ik dat we snel komen tot een CAO PO en het geld dat beschikbaar is ook uitgeven. Dit zeker ook in het belang van schoolleiders die nu eindelijk hun inzet terug moeten kunnen zien in nieuwe functiebeschrijvingen en een verhoging op hun salarisstrook!“ Van Haren geeft aan dat minister Slob het belang van schoolleiders benadrukt. “Komend jaar gaan wij invulling geven aan de toekomstagenda schoolleiders.” Vandaag is in Wijchen de kickoff, waarna schoolleiders in het hele land in staat worden gesteld mee te denken over de inhoudelijke agenda rond hun positie.

Veel belangstelling
De bijeenkomsten in negen plaatsen in verspreid over het land, zijn goed bezocht. in Leeuwarden waren meer dan 5000 stakers, schoolleiders en leraren hebben daar het woord gevoerd op het podium. Ook in Eindhoven, Zwolle, Almere, Venlo en Arnhem was de opkomst massaal. In Rotterdam is een overvolle Erarmusbrug met stakende leraren en schoolleiders. Veel schoolleiders en leraren zitten op de publieke tribune bij de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, een lange rij staat er lange tijd buiten de Kamer, in de hal zijn schermen geplaatst zodat toch iedereen de vergadering kan volgen. De politiek kan niet om het onderwijs heen.

VorigeVoordelen van een groen schoolplein
VolgendeLeuke ideeën voor een schoolreisje
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter