Actie #wijschoolleiders verdienen meer! op 22 en 23 november

In de op 21 november gepubliceerde beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018) erkent minister Slob dat de positie van schoolleiders versterkt moet worden. In zijn beleid ontbreekt echter nog steeds een passend en eerlijk salaris voor schoolleiders, in een gebalanceerd functiehuis. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft haar leden daarom opnieuw opgeroepen actie te voeren voor meer waardering van hun functie. Op 22 en 23 november bombarderen schoolleiders massaal de mailboxen van minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.

De huidige onderwijspraktijk en toenemende maatschappelijke druk op scholen vragen veel van schoolleiders. Er dreigt (en ís zelfs al) een schoolleiderstekort, vooral in het primair onderwijs. Daarom moet hun positie verstevigd worden, ziet ook minister Slob. Maar in zijn maatregelen ontbreekt nog steeds een passend en eerlijk salaris voor schoolleiders, in een gebalanceerd functiehuis. Ook komen voldoende ondersteunende functies in de school en ruimte voor innovatie van het onderwijs niet of nauwelijks aan de orde in zijn beleidsreactie. Zaken waar de AVS zich al geruime tijd hard voor maakt.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “De roep om een eerlijk salaris moet gelden voor álle werknemers in de sector primair onderwijs, dus óók schoolleiders. Goede onderwijskwaliteit wordt mogelijk gemaakt door het hele schoolteam. Schoolleiders spelen daarin een cruciale rol. Waardering, onder andere in de vorm van een passend salaris, horen onderdeel uit te maken van de inzet van de politiek.”

Na de brandalarm- (september) en out of office-actie (oktober) heeft de AVS haar leden opgeroepen tot een massaal ‘emailbombardement’ over deze kwalijke en gevaarlijke disbalans op 22 en 23 november richting minister Slob en de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Enkele citaten uit de voorbeeldmails voor de beleidsbepalers, die de schoolleidersorganisatie haar leden aanreikte:
“Het beroep van schoolleider is inderdaad veranderd en de verwachtingen aan het adres van de schoolleider zijn hoog. Om deze ook daadwerkelijk waar te kunnen maken zijn concrete stappen van alle betrokken partijen noodzakelijk. Ik nodig u (minister Slob) daarom uit voor een gesprek om samen concrete ideeën en stappen te bespreken.” (…) “Als de schoolleider zijn rol onvoldoende kan oppakken door te weinig ondersteuning of als er op een school geen schoolleider is door een tekort, heeft dit een desastreuze impact op de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Een eerlijk salaris, meer ondersteuning in de school en aandacht voor het aanstormend tekort zijn noodzakelijk. Ik vraag u (onderwijswoordvoerders) om hier vandaag nog mee aan de slag te gaan en concreet aan te dringen op het inrichten en faciliteren van de benodigde stappen.”
CNV Schoolleiders ondersteunt de actie van de AVS.

Meer informatie over de beleidsreactie:
www.avs.nl/artikelen/erkenning-voor-belangrijke-rol-en-positie-schoolleider-nu-nog-vertalen-naar-waardering

VorigeVergrijzing in het onderwijs
VolgendeDatingsites voor hoger opgeleiden populair, maar dating app Happn vormt een gevaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter