In het basisonderwijs is er al jaren sprake van vergrijzing. Er worden nog wel jonge docenten aangetrokken, maar toch werken er meer en meer oudere juffen en meesters op de basisschool. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vergrijzing in het onderwijs: de cijfers
In Nederland is er sprake van een algemene vergrijzing. Mensen worden steeds ouder en er worden minder kinderen geboren dan vroeger het geval was. Daarom stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse burger. Zeker in het basisonderwijs is dit goed te zien. Het lerarenkorps van het basisonderwijs wordt namelijk al jaren ouder en ouder. Zeker onder de mannelijke docenten in het basisonderwijs is er een duidelijke vergrijzing te zien.

In 2003/2004 was 11 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2017/2018 werden de leeftijden van basisschoolleraren nog eens onder de loep genomen. De uitkomst van dit onderzoek? Maar liefst 21 procent van de basisschoolleraren is 55 jaar of ouder, aldus het CBS. De vergrijzing is vooral groot bij de mannelijke docenten op de basisschool. Ruim 1 op de 3 mannelijke leerkrachten is 55 jaar of ouder. Bij vrouwen is dit percentage 18 procent, ofwel 1 op de 6.

Zelf ook op leeftijd? Dit moet u regelen
Bent u zelf ook een van de oudere leerkrachten op uw basisschool? Dan zijn er enkele dingen die u alvast moet regelen. Denk hierbij aan uw pensioen, maar ook aan uw partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Heeft u een partner, dan is het zeker interessant om u eens in dit pensioen te verdiepen.

Verder is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering dekt (een deel van) de kosten van uw uitvaart. Door deze verzekering af te sluiten, voorkomt u dat uw nabestaanden met flinke schulden komen te zitten als u overleden bent.

Misschien klinkt het wat heftig om alvast een uitvaartverzekering af te sluiten, maar toch is dit zeker geen overbodige luxe. Ook als u nog vrij jong bent, is het goed om u in deze verzekering te verdiepen. De gemiddelde uitvaart kost namelijk al snel tussen de 7500 en 10.000 euro. Wilt u deze kosten volledig kunnen dragen voor uw nabestaanden? Dan is het vroeg afsluiten van een uitvaartverzekering een must.