73 procent van de Nederlandse ouders maakt zich zorgen over wat hun kinderen allemaal tegenkomen op het internet. 94 procent vindt dan ook dat kinderen verplicht les moeten krijgen op school over internetveiligheid om zich beter te kunnen wapenen tegen de gevaren van het internet. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.026 Nederlandse ouders met een kind tussen de 12 en 17 jaar, in opdracht van SLBdiensten.

De internetactiviteiten van hun kinderen baart sommige ouders zelfs zoveel zorgen, dat ze hun kind stiekem online in de gaten houden. Ruim een kwart van de ouders zegt in de gaten te houden wat zijn of haar kind op het internet doet. “Extra voorlichting op scholen lijkt mij geen slecht idee”, zegt Jeroen Borgsteede, algemeen directeur van SLBdiensten “Ik denk dat het zeker kan bijdragen aan een beter begrip van de donkere kanten van het internet. We zijn tegenwoordig elk moment van de dag online en vooral voor jongeren speelt het sociale leven zich hier voor een groot deel af. De voor- en nadelen bespreekbaar maken is in mijn ogen een goede zaak.”

Ouders gaan ook het gesprek aan
Ouders realiseren zich echter ook dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om internetvoorlichting. 93 procent geeft dan ook aan zelf in gesprek te gaan met hun kind over de gevaren van het internet. Moeders (96 procent) doen dit net iets vaker dan vaders (90 procent). “De onderwerpen van deze gesprekken lopen behoorlijk uiteen. De ene ouder waarschuwt voor contact met vreemden online en de ander spreekt zijn kind aan op cyberpesten”, zegt Borgsteede. Opvallend is dat meisjes (32 procent) vaker door hun ouders worden aangesproken op cyberpesten dan jongens (27 procent).

Rol van het onderwijs
De digitalisering in het onderwijs is al een aantal decennia bezig. Laptops, tablets en digiboards zijn niet meer weg te denken uit de klaslokalen. Hoewel voorlichting over internetveiligheid nog niet verplicht is, worden er op een aantal scholen wel lessen gegeven over sociale media en is de film It’s up to you een discussiestarter voor cyberpesten. “De gevaren van internet gaan verder dan cyberpesten. Als leerlingen voor een schoolwerkstuk of -opdracht informatie zoeken, doen ze dat tegenwoordig online”, zegt Hanna Jochmann van IT-bedrijf Wizenoze. “Het is hierbij belangrijk dat jonge kinderen tijdens hun zoektocht niet terecht komen op sites met ongewenste content, zoals geweld of porno. En dat jongeren fakenieuws kunnen onderscheiden van echt nieuws. Het onderwijs speelt hierbij een grote rol. Belangrijk hierin is dat de leerlingen niet alleen informatievaardigheden leren, maar ook de juiste tools krijgen die ervoor zorgen dat ze alleen toegang hebben tot sites die geschikt zijn voor hun leeftijd.”

Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid, bepleit al langer dat onderwijs in mediawijsheid een vaste plek moet krijgen in het curriculum. Uit een eerder onderzoek van Mediawijzer.net blijkt dat 61 procent van de docenten in het primair onderwijs en 66 procent in het voortgezet onderwijs vindt dat er in hun lessen te weinig aandacht wordt besteed aan mediawijsheid. Een kwart wil dit de komende jaren meer terug laten komen in lessen.

Over SLBdiensten
SLBdiensten is in 1992 opgericht als intermediair tussen de softwarebranche en het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Zij zijn, dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd productaanbod, uitgegroeid tot de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt voor VO en MBO.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in april 2018 uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SLBdiensten onder 1026 Nederlandse ouders met een kind in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel of niet op hen van toepassing was.

VorigeGrootste leesoffensief in het onderwijs ooit
VolgendeVergrijzing in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter